Hans Hölzel

Fysiotherapeut en Fasciatherapeut

Hans Hölzel - Fysiotherapeut en Fasciatherapeut

 

Ik ben sinds 1981 werkzaam als therapeut; in eerste instantie als fysiotherapeut. Ik merkte al snel dat de mens meer is dan alleen het lichaam en dat de levenskracht van de cliënt van grote invloed is. Tijdens mijn loopbaan ben ik daarom steeds op zoek geweest naar een behandelvorm waar de levenskracht centraal staat. Deze zie ik als de bron van genezing en bewustwording. De Faciatherapie bevat dit alles en is voor mij de meest effectieve therapie.

Fasciatherapie

Faciatherapie is voortgekomen uit de Osteopathie en is hiervan een verdere ontwikkeling. De Franse Osteopaat dr. Danis Bois is hiervan de grondlegger.

Fascia is latijn en betekent bindweefsel. Dit bindweefsel vormt een netwerk, omdat het alle delen van het lichaam omhult en verbindt. Danis Bois ontdekte bij waarneming dat het bindweefsel bewoog. Dit noemde hij de interne beweging. Bij nader onderzoek bleek dat deze overal aanwezig is; zelfs in de ingewanden, bloedvaten en botten en tot in de kleinste cel. Het is dus een uitdrukking van de levenskracht en vormt de basis van alle levensprocessen. Door in de behandeling het lichaam niet af te dwingen, maar wel de interne beweging (levenskracht) aan te spreken, blijkt dat deze de potentie heeft het lichaam te helen. Er ontstaat dan zowel een grote dieptewerking als dat de cliënt wordt herverbonden met zijn vitaliteit. De mens komt zo weer in contact met zijn oerkracht hetgeen hem als persoon diep raakt. Als therapeut bied ik ruimte en veiligheid zodat de genezing uit de diepte van de mens zelf kan ontstaan.

Achtergrond

Ik heb in de loop van de tijd gewerkt in diverse instellingen, zoals een privé-praktijk, ziekenhuis en centrum ter behandeling van martelslachtoffers. Ik heb de volgende opleidingen afgesloten: fysiotherapie, cranio-sacraal therapie, viscerale manipulatie (orgaanmanipulatie), biodynamische-craniosacraal therapie en fasciatherapie. Nog steeds volg ik opleidingen om mij verder te ontwikkelen.
Ik ben lid van het V.B.A.G.


Genezing is niet af te dwingen, maar komt van binnen uit!