Burnout en stress. Corona liet ze niet verdwijnen!

Het zijn moeilijke en onzekere tijden. Het Corona-monster heeft ons mondiaal behoorlijk in zijn greep en is nog lang niet verslagen. Er zijn strenge maatregelen genomen om de uitbraak zoveel mogelijk in te dammen. En het monster bedreigt niet alleen onze gezondheid! Als een gevolg van de genomen maatregelen laat het virus wereldwijd een diep spoor van economische vernieling achter.

Het zijn ook angstige en stressvolle tijden. Heel veel mensen, zowel jong als oud, lopen rond met dezelfde vragen: Krijgt het virus mij ook te pakken? Wanneer stopt deze ellende? Heb ik straks nog wel een baan? Kunnen wij het financieel allemaal wel redden? Gaat mijn onderneming failliet? Hoe ziet onze toekomst eruit, voor ons en onze kinderen? Bovendien zitten veel mensen (gedwongen) thuis en voelen zich, ondanks de moderne communicatiemiddelen, sterk geïsoleerd. Naast het thuis-leven moet er ook worden gewerkt en vragen kinderen extra aandacht bij hun school-activiteiten.TNO Factsheet Burnout en Stress klachten

Deze situatie resulteert in heel veel spanning, stress en slapeloze nachten. En je moet wel heel stevig in je schoenen staan om goed met die stress om te kunnen gaan.

Voordat de Corona-crisis uitbrak was het aantal mensen met Burnout- en stress klachten al enorm groot. Om je geheugen wat op te frissen is hiernaast een meest recente factsheet (2019) van TNO opgenomen over Burnout en Werkstress. Je kunt op de factsheet klikken om het verder te vergroten.

Die enorme hoeveelheid is door Covid-19 natuurlijk niet minder geworden. In tegendeel. Hoewel het Corona-virus momenteel alle aandacht opeist lijkt het er daardoor op dat Burnout en stress klachten opeens en volledig zijn verdwenen.

Maar, het tegendeel is helaas waar! Uit recente onderzoeken, maar ook uit onze eigen waarnemingen, blijkt dat Burnout en stressklachten alleen maar verder zijn toegenomen. Vooral onder jongeren.

ICMC De Bron is een gezondheidscentrum voor gezondheid, vitaliteit en welbevinden. Naast integratieve interventies bij lichamelijke en psychische klachten ondersteunen wij al ruim 15 jaar cliënten met Burnout en stressklachten.

Ons team met onder meer sociaal-psychologisch counselors en coaches begeleidt vele cliënten, zowel particulieren als ook medewerkers, management en (zelfstandig) ondernemers. En met veel succes. Onze specifieke aanpak resulteert in een snel en vooral duurzaam herstel.

Heb jij ook een Burnout of stress-klachten? Blijf er niet mee rondlopen; Het verdwijnt echt niet vanzelf, of met wat rust! Hoewel je moe bent, uitgeput en alles je teveel is, raden wij je aan om nu toch echt actie te ondernemen.

Met onze specifieke aanpak, aandacht en passie staan wij voor je klaar.

Doe vrijblijvend onze gratis Burnout test of

Neem hiervoor contact met ons op en maak onder meer kennis met onze coaches:

Onze professionele coaches hebben allen een zeer gedegen, relevante opleiding, jarenlange ervaring en helpen je graag vanuit hun eigen expertise; en altijd vol passie!

ICMC De Bron is open – maar wel met aanpassingen

Begin maart hebben wij, in verband met de uitbraak van het Corona-virus en de daarmee samenhangende beschermende maatregelen, besloten om de activiteiten van ons gezondheidscentrum te beperken. Sindsdien zijn therapieën waarbij direct, fysiek contact nodig is afgezegd en vonden, waar mogelijk de overige behandelingen online plaats.

Momenteel is de uitbraak min of meer onder controle: Het aantal sterfgevallen neemt geleidelijk af, de benutting van de IC-capaciteit daalt gestaag en ook worden steeds minder mensen in een ziekenhuis opgenomen. Ook de regering heeft heel voorzichtig een beperkte versoepeling van de genomen maatregelen afgekondigd.

Bij ICMC De Bron hebben wij de afgelopen weken onder meer gebruikt om te onderzoeken hoe wij, op een verantwoorde wijze kunnen blijven voldoen aan de sterk toenemende behoeften aan begeleiding en interventies. Daarbij hebben wij al onze therapieën, onze specifieke behandelmethoden en onze unieke en succesvolle multidisciplinaire aanpak getoetst tegen de maatregelen van de regering en eventuele eigen aanvullende richtlijnen.

Wij vernemen van onze eigen cliënten, maar ook uit de media en allerhande onderzoeken dat er grote behoefte is aan met name psychische en mentale ondersteuning. Door de Corona is er in de afgelopen tijd weinig of geen aandacht geweest voor mensen met Burnout en stressklachten. Sterker nog: Door alle getroffen maatregelen en ook de economische gevolgen ervan zijn de spanning- en stressklachten alleen maar verder toegenomen.

Op basis van de toenemende behoefte aan ondersteuning en de huidige Corona-maatregelen willen wij de activiteiten van ons gezondheidscentrum weer verder uitbreiden. Maar wel binnen de Corona-richtlijnen van de overheid en met de onderstaande eigen, aanvullende maatregelen.

1. Welkom alleen zonder (Corona)-klachten

Bij het maken van de afspraak zal gevraagd worden naar eventuele Corona-klachten (zoals hoesten en koorts). Ook bij binnenkomst in onze hal zal deze vraag worden herhaald en zal de cliënt worden gewezen op de Corona-maatregelen van de overheid. Indien er klachten zijn die verband houden met Corona kan de bezoeker helaas niet worden binnengelaten.

2. Handen wassen bij binnenkomst

In de hal van ons pand hebben wij een tafel geplaatst met onder meer desinfecterende Hand Wash Gel. Direct bij binnenkomst zal iedereen eerst de handen moeten wassen alvorens ons pand verder te kunnen betreden.

3. Meer ruimte in de wachtkamer

Hoewel we uitsluitend op afspraak werken en dus zeer weinig wachtende cliënten kennen, hebben wij het aantal tafels en stoelen in onze, op zichzelf ruime, wachtkamer sterk verminderd. Hierdoor is meer afstand (minimaal 2 meter) gecreëerd voor cliënten die eventueel toch nog even moeten wachten. Daarmee is er ook meer ruimte gemaakt om de wachtruimte op een verantwoorde wijze in en uit te kunnen lopen.

4. Tijd tussen twee afspraken

Er wordt een tijd ingelast tussen twee opvolgende consulten. Hierdoor kan de cliënt na afloop van het consult rustig het pand verlaten zonder in contact te hoeven komen met de volgende cliënt. Ook kan deze periode worden gebruikt om bepaalde onderdelen schoon te maken en de kamer goed te ventileren (zie ook de maatregelen 5 en 6).

5. Frequente schoonmaak van belangrijke contact-onderdelen

De schoonmaak van ons pand en zeker de centrale ruimten worden met een grotere frequentie schoongehouden (denk aan toilet, deur en -krukken en leuningen). Ook zullen de onderdelen waar cliënten en therapeuten mee in aanraking komen (zoals therapiebanken, stoelen en tafels), na ieder consult worden gedesinfecteerd.

6. Frequent en uitgebreid ventileren van de kamers

Uit onderzoek is gebleken dat goede en frequente ventilatie van gesloten ruimten cruciaal is. Ook de luchtvochtigheid speelt hierbij een grote rol. Daarom zullen wij onze kamers, na gebruik goed ventileren en de aanbevolen luchtvochtigheid goed monitoren.

7. Nog geen therapieën waarbij direct en fysiek contact nodig is

Therapieën waarbij direct en fysiek contact nodig is zullen vooralsnog niet worden aangeboden. Daarbij valt te denken aan Voetzone Reflexologie, Rebalancing, Acupunctuur, Ontspannings-massage e.d.

8. Aanpassingen consulten

Ook tijdens de consulten zullen de benodigde maatregelen in acht worden genomen en zal, waar nodig, op creatieve wijze invulling worden gegeven aan het consult.
a.  De 1,5 meter afstand zal zoveel als praktisch mogelijk is in acht worden genomen;
b.  Indien mogelijk kunnen cliënt en therapeut gezamenlijk besluiten om een (vervolg)consult alsnog online te houden.

9. Consulten in de buitenlucht

Client en behandelaar kunnen er gezamenlijk (vooraf) voor kiezen om het consult in de buitenlucht te houden. Ons centrum bevind zich in de nabijheid van een aantal stadsparken en ook het strand (Scheveningen, Kijkduin) is op geringe afstand. Ook het huidige lenteweer is hiervoor ideaal.
Vooral coaching leent zich bij uitstek om gesprekken te voeren en oefeningen te doen tijdens een wandeling door het park of over het strand. Uiteraard geldt ook hier dat de 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd.

10. Geen groepsactiviteiten en bijeenkomsten

In een ‘normale’ situatie organiseert ICMC De Bron met regelmaat bijeenkomsten voor groepen zoals lezingen, trainingen, workshops en groepsactiviteiten (enk aan Mindfulness, Meditatie-avonden en familie-opstellingen). Het mag duidelijk zijn dat activiteiten waarbij meer dan twee personen aanwezig zijn vooralsnog niet zullen worden georganiseerd.

 

Met deze maatregelen gaan wij ervan uit dat we een zo veilig mogelijke omgeving hebben gecreëerd voor zowel onze cliënten en bezoekers als ook onze therapeuten. Op deze wijze kunnen wij onze cliënten toch zo optimaal mogelijk ondersteunen bij verbetering van hun fysieke en mentale gezondheid en vitaliteit.

Versterking van ons immuunsysteem

Corona-virusHet Corona-virus heeft Nederland en de rest van de wereld behoorlijk strak in zijn greep. De gevolgen van dit nog onbekende virus zijn enorm. Op advies van de deskundigen van onder meer het RIVM heeft het kabinet verregaande maatregelen afgekondigd.

Dit zijn noodzakelijke, maar ook ‘passieve’ maatregelen, die ons worden opgelegd. Wat kunnen wij zelf doen? Ieder van ons beschikt zelf over een krachtig wapen om optimale weerstand te bieden: Ons immuunsysteem!

 

Doelen

Het Corona-virus is een nieuw virus waartegen nog geen vaccinatie of enig andere therapie bestaat. Daarom is er momenteel geen andere keuze dan het nemen van maatregelen gericht op twee doelen:

 1. Korte termijn: het voorkomen van een piekbelasting in de zorg;
 2. Langere termijn: het behalen van groepsimmuniteit.

 

Maatregelen

Maatregelen Corona-virusOm deze doelen te bereiken is het van cruciaal belang dat de gehele bevolking zich houdt aan de afgekondigde maatregelen (elkaar geen hand geven, vaker handen wassen, minimaal 1,5 meter afstand behouden, hoesten en niezen in de elleboog(holte), social distancing, thuis blijven e.d.). Dit zijn voornamelijk hygiënische voorschriften om verspreiding en overdracht van het virus te voorkomen.

Echter, dit is slechts een deel van de maatregelen die genomen zouden kunnen worden. Welke maatregelen kunnen wij zelf nemen? Bij geen enkele officiële presentatie, bijeenkomst of persvoorlichting en in geen enkele talkshow, noch in interviews, noch in de pers wordt gesproken over (het versterken van) ons immuunsysteem.

Het immuunsysteem van ons lichaam is zeer belangrijk en is een essentieel onderdeel van het bestrijdings- en genezingsproces van elke ziekte, dus ook van een virale infectie zoals het Corona-virus.

 

Immuunsysteem

Ieder mens heeft een natuurlijk afweermechanisme om ziekten te bestrijden en ziekmakende elementen ‘buiten’ te houden. Dit is ons immuunsysteem. Een overgroot deel van onze immuniteit (ca 80%) bevindt zich in onze darmen en wordt vooral bepaald door de darmflora. Binnen de ‘complementaire’ geneeskunde vormt dit het uitgangspunt bij inzet van vele therapieën en (natuurgeneeskundige) middelen. Ook de Traditional Chinese Medicine (TCM) beschouwt dit al eeuwen als een basis.

Ook zijn er de laatste jaren, vooral door celbiologen vele wetenschappelijk bewezen publicaties verschenen over de indrukwekkende en ingewikkelde chemische en fysiologische processen, waarbij onder meer vitaminen, hormonen en nutriënten betrokken zijn en tezamen het immuunsysteem in ons lichaam activeren.

Essentieel in het genezingsproces is een effectieve immuunreactie. Voor het bestrijden en doden van virussen bestaan goede natuurlijke complementaire antivirale middelen, wetenschappelijk onderbouwd, waarbij de delingssnelheid van het virus adequaat wordt geremd. Daarnaast is een goede balans van gezonde voedingsstoffen, hormoonhuishouding, vitaminen, energie, e.d. van cruciaal belang voor een goed functionerend afweermechanisme. Zo veroorzaakt de huidige Corona-crisis veel stress. Dit zorgt voor een verhoogde cortisolproductie om het ‘gevaar’ te weren. Helaas gaat daarmee onnodig (en te) veel energie naar het ‘overleven van gevaar’ en dus (te) weinig naar het bestrijden van ziektekiemen (zoals het virus).

 

Beïnvloeding immuunsysteem

Het immuunsysteem van de meeste mensen wordt beïnvloed door een aantal aspecten. Daarvan zijn de belangrijkste:

Voeding
Ieder lichaam heeft voeding nodig voor de verschillende levensprocessen van het lichaam, maar de keuze van de soort voeding en de variëteit hierin hebben invloed op de belasting van het immuunsysteem. Zo is bewezen dat ‘verkeerde’ koolhydraten (hoog glycaemisch) kan leiden tot overmatige adipositas (overgewicht) en de ziekte Diabetes type2 (met te hoge insuline-spiegels). Insuline werkt dan als pathogeen en veroorzaakt laaggradige ontstekingen, die het immuunsysteem overbelasten. Volgens recente berichten van IC-artsen heeft circa 90% van de Corona-patiënten op de Intensive Care afdelingen te maken met overgewicht.

Beweging
Lichamelijke inspanningen zijn uiteraard van groot belang voor onze gezondheid, maar “overdreven” belasting en vaak met tegenzin uitgevoerde activiteiten kunnen door vorming van z.g. Oxidanten in combinatie met psychische belasting juist schadelijk zijn. We zijn gewend geraakt om frequent naar de sportschool te gaan, maar kunnen nu, door de Corona-maatregelen daar geen gebruik van maken en bewegen thuis natuurlijk veel minder. Ook dit kan gevolgen hebben voor ons immuunsysteem.

Stress
Uit onderzoek is ook gebleken, dat psychische en emotionele stress een enorme invloed hebben op het hormoonsysteem van het lichaam en dat heeft weer invloed op ons immuunsysteem. De onzekerheid en de angst rondom het Corona-virus en de bestrijding ervan leveren veel stress op. Maar ook de (overkill van en tegenstrijdige) berichtgeving, indringende mediabeelden en vooral de dagelijkse cijfers van ziekenhuisopnames, toename IC-patiënten en stijging van het aantal overledenen leiden tot emotionele stress.

Zon
Zon(licht) zorgt niet alleen voor de aanmaak van vitamine D3, maar draagt ook bij aan een mentale opkikker (je voelt je lekkerder als de zon schijnt). Beide aspecten bevorderen ons immuunsysteem. Gelukkig is het lente en loopt de temperatuur op. Ook het aantal zonuren neemt toe. Maar we zitten wel met z’n allen binnen en kunnen helaas slechts mondjesmaat genieten van de zon.

Uit bovenstaande aspecten blijkt dat het immuunsysteem aanzienlijk wordt beïnvloed door onze leefstijl. Meer dan ooit is, juist in deze Corona-tijd, aandacht voor een gezonde leefstijl van groot belang. Naast alle goede (en terecht genomen) maatregelen van het kabinet op het gebied van hygiëne is voorlichting, aandacht en zorg voor versterking van ons immuunsysteem cruciaal.

 

Individuele, persoonlijke aanpak

Naast de hygiëne maatregelen van de overheid kan iedereen zelf werken aan een sterk eigen immuunsysteem. Hoe beter de afweer, hoe minder aantrekkelijk jouw ‘systeem’ is voor de effecten van virussen, ook voor het coronavirus. Door nu te werken aan de eigen immuniteit draag je bovendien ook bij aan de ontwikkeling van groepsimmuniteit.

Maar ieder systeem is anders en elk lichaam reageert op geheel eigen wijze op (externe) dreigingen en gebeurtenissen. Naast de algemene tips en adviezen is daarom een persoonlijke aanpak aan te bevelen. Onze orthomoleculair en natuurgeneeskundige artsen en therapeuten kunnen je daarbij ondersteunen (onder meer met de natuurlijke complementaire antivirale middelen).

In een telefonisch of video-consult bespreek je met onze specialisten jouw eigen achtergronden, situaties, zorgen en wensen. Op basis hiervan wordt een recept op maat voor jou samengesteld (kruiden, natuurgeneeskundige middelen e.d.), die jouw afweer op een hoger plan brengt. In dit tele-consult geeft onze arts of therapeut je tevens adviezen op het gebied van leefstijl e.d.

Ook delen we graag de recente ervaringen uit China (Traditional Chinese Medicine – TCM) met jou. Daar hebben acupunctuur en Chinese kruiden en natuurgeneeskundige middelen een grote rol gespeeld bij het herstel van Corona-patiënten.

Na het consult hoef je de deur niet uit. De middelen worden door ons besteld en vervolgens aan huis geleverd. De kruiden kun je goed bewaren en in periodes van verminderde weerstand altijd weer gebruiken.

Een consult is declarabel bij de zorgverzekeraar op basis van een aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijzen). Raadpleeg hiervoor jouw specifieke zorgpolis.

 

Algemene tips en adviezen

Om positief aan een eigen, optimaal immuunsysteem te werken wordt hieronder een aantal algemene tips en adviezen gegeven. Deze adviezen zijn universeel en gelden in het algemeen ter verbetering van het afweermechanisme.

Algemeen

 • ‘Spoel’ je lichaam na het douchen na met koud water. Jouw immuunsysteem krijgt dan een extra activiteitsprikkel (boost);
 • Ga niet te laat en ook niet te stevig avondeten;
 • Het dimmen van de lichten in de ruimte waar je op dat moment bent zorgt voor extra rust;
 • Vermijd sporten (laat) in de avond;
 • Probeer meer humor te brengen in de dagelijkse bezigheden. Veel lachen brengt je lichaam en geest op vele fronten positief in een betere conditie;
 • Zet TV en radio uit en speel een (board)spel met elkaar of leg een puzzel;

Voeding

 • Neem als ontbijt een hand vol noten (bij voorkeur een mengsel van hazelnoot, walnoot, macadamia, pecan en paranoot) in plaats van een traditioneel ontbijt met brood;
 • Zorg voor zeer gevarieerde voeding met voldoende vezels om de darmflora te stimuleren;
 • Eet powerfoods, groenten en fruit;
 • Neem tryptofaan- en melatoninerijke voedingsmiddelen zoals: rijpe tomaten, bananen, kalkoen en kip;
 • Zorg voor een extra (hoge) dosis vitamine C (bij voorkeur Ascorbaat);

Beweging

 • Vermijd te grote fysieke inspanningen (zeker niet in een grote groep) en vermijd te zware sporten. Dit veroorzaakt Oxidanten en verlagen de weerstand;
 • Ga regelmatig wandelen of fietsen. Dansen en huppelen is ook goed.
 • Neem de trap in plaats van de lift;
 • Werk in de tuin of verzorg de plantjes op je balkon;
 • Touwtje springen of iets dergelijks is een uitstekende bezigheid;
 • Onderbreek je (zakelijke) werkzaamheden regelmatig met een wandeling en/of simpele bewegingen;

Stress

 • Beperk de berichtgeving over Corona tot het (voor jou) hoogst noodzakelijke;
 • Zet muziek op die je prettig vind;
 • Kijk naar een goede film of serie, in plaats van nieuws- en achtergrondprogramma’s;
 • Plan een goede dagindeling met een goed dagritme en houd je daaraan vast;
 • Maak goede en eenduidige afspraken met je huisgenoten, partner en kinderen;
 • Maak afspraken omtrent smartphone en computer gebruik en zet je telefoon ’s avonds uit;
 • Vermijd (2 uur) voor het slapen gaan te veel prikkels (beeldscherm, TV, films e.d.);
 • Zorg voor voldoende slaap in een koele / frisse slaapkamer;
 • Neem regelmatig rust voor mindfulness- en meditatie-oefeningen;

Zon

 • Gooi met enige regelmaat alle ramen open en voel de frisse buitenlucht;
 • Zoek een rustig plekje op in de buitenlucht, uit de wind en in de zon;
 • Als de zon in je kamer schijnt, zet dan balkondeur of ramen open en ga in je kamer in de zon zitten / liggen;
 • Zorg dan wel voor een goede bescherming van je huid; de zon is al behoorlijk sterk.

 

Gebruikte bronnen

De bronnen van dit artikel zijn afkomstig uit diverse wetenschappelijke publicaties. Vele artikelen zijn ook op het internet terug te vinden. Daarnaast is uiteraard ook geput uit de eigen opleidingen, kennis en jarenlange ervaring van onze orthomoleculaire en natuurgeneeskundige artsen en therapeuten.