Beweging: Onze Aanpak

Houdings- en bewegingsklachten worden vaak veroorzaakt door onbewust gedrag. Bijvoorbeeld, vanwege pijn, stress en blessures, ga je waarschijnlijk “compenseren”. Hierdoor verlicht en verzacht je als het ware het gebied van de klacht. Dit compensatiegedrag kan uiteindelijk klachten veroorzaken in een heel ander deel van je lichaam. Bij de behandeling van deze klachtengebieden worden alleen de symptomen daadwerkelijk bestreden.

Daardoor is het mogelijk dat houding- en mobiliteitsklachten (lichaam) worden ontwikkeld door psychologische oorzaken (geest) zoals spanning, stress, somberheid.

ONZE AANPAK

Bij ICMC De Bron willen we klachten graag integraal en bij de bron aanpakken. Met andere woorden, we zijn altijd op zoek naar de werkelijke oorzaak.

Intake

Uiteraard begint elk proces met een grondige intake. We luisteren naar je klachten, achtergrond, situatie en wensen. Indien nodig voert onze therapeut een aantal specifieke screenings uit. Je wordt ook gevraagd om een aantal oefeningen te doen om je mobiliteitssterkte en -bereik te onderzoeken. Samen stellen we doelen op om aan te werken. Indien nodig wordt een team van therapeuten samengesteld die bij jouw proces wordt betrokken.

Fysieke balans

De bewegingstherapeut begeleidt je met oefeningen, motivatie en advies om uiteindelijk verantwoord, gezonder en natuurlijker te bewegen. Met moderne en effectieve methoden en technieken richt onze bewegingstherapeut zich op de oorspronkelijke oorzaak.

Door de oorzaak te behandelen, kan de behandelaar de klachten vaak in slechts enkele sessies oplossen. Ook aan het brein wordt veel aandacht besteed. Het ‘compensatiegedrag’ wordt immers aangestuurd vanuit de hersenen. Vaak moeten de hersenen “leren” om de natuurlijke en normale houding en beweging te beheersen.

Mentaal evenwicht

Houdings- en bewegingsklachten kunnen hun oorsprong ook vinden in psychologische, emotionele en gedragsoorzaken. Stress, burnout en zelfs je huidige levensstijl kunnen ook bijdragen aan de ervaren houding- en bewegingsklachten.

In dergelijke gevallen wordt het team uiteraard uitgebreid met een psycholoog, sociaal psychologisch counselor of life coach. De inzet van zo’n professional hangt natuurlijk af van de onderliggende klachten, behoeften en wensen. Samen met de professional zoek je heel concreet naar diepere inzichten in je persoonlijke structuren, omstandigheden, leefstijl en omgeving. Door helder inzicht te krijgen in de (psychologische) aspecten kun je gemakkelijker de belemmeringen wegnemen en werken aan een echt en duurzaam herstel.

Monitoring

Bovenstaande begeleiding is in principe voldoende om jouw houding- en bewegingsklachten weg te nemen of zoveel mogelijk te verminderen.

Er kan echter een periode van monitoring en (afnemende) begeleiding nodig zijn om “het nieuwe” stevig en duurzaam in jouw systeem te verankeren.

RESULTAAT

Deze integratieve (en waar nodig multidisciplinaire) aanpak creƫert een actieve mindset om te werken aan een gezonde houding en een evenwichtige mobiliteit. De ervaring leert dat er slechts een beperkt aantal sessies nodig is om jouw houding- en bewegingsklachten weg te nemen of sterk te verminderen.