Burnout en stress. Corona liet ze niet verdwijnen!

Het zijn moeilijke en onzekere tijden. Het Corona-monster heeft ons mondiaal behoorlijk in zijn greep en is nog lang niet verslagen. Er zijn strenge maatregelen genomen om de uitbraak zoveel mogelijk in te dammen. En het monster bedreigt niet alleen onze gezondheid! Als een gevolg van de genomen maatregelen laat het virus wereldwijd een diep spoor van economische vernieling achter.

Het zijn ook angstige en stressvolle tijden. Heel veel mensen, zowel jong als oud, lopen rond met dezelfde vragen: Krijgt het virus mij ook te pakken? Wanneer stopt deze ellende? Heb ik straks nog wel een baan? Kunnen wij het financieel allemaal wel redden? Gaat mijn onderneming failliet? Hoe ziet onze toekomst eruit, voor ons en onze kinderen? Bovendien zitten veel mensen (gedwongen) thuis en voelen zich, ondanks de moderne communicatiemiddelen, sterk geïsoleerd. Naast het thuis-leven moet er ook worden gewerkt en vragen kinderen extra aandacht bij hun school-activiteiten.TNO Factsheet Burnout en Stress klachten

Deze situatie resulteert in heel veel spanning, stress en slapeloze nachten. En je moet wel heel stevig in je schoenen staan om goed met die stress om te kunnen gaan.

Voordat de Corona-crisis uitbrak was het aantal mensen met Burnout- en stress klachten al enorm groot. Om je geheugen wat op te frissen is hiernaast een meest recente factsheet (2019) van TNO opgenomen over Burnout en Werkstress. Je kunt op de factsheet klikken om het verder te vergroten.

Die enorme hoeveelheid is door Covid-19 natuurlijk niet minder geworden. In tegendeel. Hoewel het Corona-virus momenteel alle aandacht opeist lijkt het er daardoor op dat Burnout en stress klachten opeens en volledig zijn verdwenen.

Maar, het tegendeel is helaas waar! Uit recente onderzoeken, maar ook uit onze eigen waarnemingen, blijkt dat Burnout en stressklachten alleen maar verder zijn toegenomen. Vooral onder jongeren.

ICMC De Bron is een gezondheidscentrum voor gezondheid, vitaliteit en welbevinden. Naast integratieve interventies bij lichamelijke en psychische klachten ondersteunen wij al ruim 15 jaar cliënten met Burnout en stressklachten.

Ons team met onder meer sociaal-psychologisch counselors en coaches begeleidt vele cliënten, zowel particulieren als ook medewerkers, management en (zelfstandig) ondernemers. En met veel succes. Onze specifieke aanpak resulteert in een snel en vooral duurzaam herstel.

Heb jij ook een Burnout of stress-klachten? Blijf er niet mee rondlopen; Het verdwijnt echt niet vanzelf, of met wat rust! Hoewel je moe bent, uitgeput en alles je teveel is, raden wij je aan om nu toch echt actie te ondernemen.

Met onze specifieke aanpak, aandacht en passie staan wij voor je klaar.

Doe vrijblijvend onze gratis Burnout test of

Neem hiervoor contact met ons op en maak onder meer kennis met onze coaches:

Onze professionele coaches hebben allen een zeer gedegen, relevante opleiding, jarenlange ervaring en helpen je graag vanuit hun eigen expertise; en altijd vol passie!

ICMC De Bron is open – maar wel met aanpassingen

Begin maart hebben wij, in verband met de uitbraak van het Corona-virus en de daarmee samenhangende beschermende maatregelen, besloten om de activiteiten van ons gezondheidscentrum te beperken. Sindsdien zijn therapieën waarbij direct, fysiek contact nodig is afgezegd en vonden, waar mogelijk de overige behandelingen online plaats.

Momenteel is de uitbraak min of meer onder controle: Het aantal sterfgevallen neemt geleidelijk af, de benutting van de IC-capaciteit daalt gestaag en ook worden steeds minder mensen in een ziekenhuis opgenomen. Ook de regering heeft heel voorzichtig een beperkte versoepeling van de genomen maatregelen afgekondigd.

Bij ICMC De Bron hebben wij de afgelopen weken onder meer gebruikt om te onderzoeken hoe wij, op een verantwoorde wijze kunnen blijven voldoen aan de sterk toenemende behoeften aan begeleiding en interventies. Daarbij hebben wij al onze therapieën, onze specifieke behandelmethoden en onze unieke en succesvolle multidisciplinaire aanpak getoetst tegen de maatregelen van de regering en eventuele eigen aanvullende richtlijnen.

Wij vernemen van onze eigen cliënten, maar ook uit de media en allerhande onderzoeken dat er grote behoefte is aan met name psychische en mentale ondersteuning. Door de Corona is er in de afgelopen tijd weinig of geen aandacht geweest voor mensen met Burnout en stressklachten. Sterker nog: Door alle getroffen maatregelen en ook de economische gevolgen ervan zijn de spanning- en stressklachten alleen maar verder toegenomen.

Op basis van de toenemende behoefte aan ondersteuning en de huidige Corona-maatregelen willen wij de activiteiten van ons gezondheidscentrum weer verder uitbreiden. Maar wel binnen de Corona-richtlijnen van de overheid en met de onderstaande eigen, aanvullende maatregelen.

1. Welkom alleen zonder (Corona)-klachten

Bij het maken van de afspraak zal gevraagd worden naar eventuele Corona-klachten (zoals hoesten en koorts). Ook bij binnenkomst in onze hal zal deze vraag worden herhaald en zal de cliënt worden gewezen op de Corona-maatregelen van de overheid. Indien er klachten zijn die verband houden met Corona kan de bezoeker helaas niet worden binnengelaten.

2. Handen wassen bij binnenkomst

In de hal van ons pand hebben wij een tafel geplaatst met onder meer desinfecterende Hand Wash Gel. Direct bij binnenkomst zal iedereen eerst de handen moeten wassen alvorens ons pand verder te kunnen betreden.

3. Meer ruimte in de wachtkamer

Hoewel we uitsluitend op afspraak werken en dus zeer weinig wachtende cliënten kennen, hebben wij het aantal tafels en stoelen in onze, op zichzelf ruime, wachtkamer sterk verminderd. Hierdoor is meer afstand (minimaal 2 meter) gecreëerd voor cliënten die eventueel toch nog even moeten wachten. Daarmee is er ook meer ruimte gemaakt om de wachtruimte op een verantwoorde wijze in en uit te kunnen lopen.

4. Tijd tussen twee afspraken

Er wordt een tijd ingelast tussen twee opvolgende consulten. Hierdoor kan de cliënt na afloop van het consult rustig het pand verlaten zonder in contact te hoeven komen met de volgende cliënt. Ook kan deze periode worden gebruikt om bepaalde onderdelen schoon te maken en de kamer goed te ventileren (zie ook de maatregelen 5 en 6).

5. Frequente schoonmaak van belangrijke contact-onderdelen

De schoonmaak van ons pand en zeker de centrale ruimten worden met een grotere frequentie schoongehouden (denk aan toilet, deur en -krukken en leuningen). Ook zullen de onderdelen waar cliënten en therapeuten mee in aanraking komen (zoals therapiebanken, stoelen en tafels), na ieder consult worden gedesinfecteerd.

6. Frequent en uitgebreid ventileren van de kamers

Uit onderzoek is gebleken dat goede en frequente ventilatie van gesloten ruimten cruciaal is. Ook de luchtvochtigheid speelt hierbij een grote rol. Daarom zullen wij onze kamers, na gebruik goed ventileren en de aanbevolen luchtvochtigheid goed monitoren.

7. Nog geen therapieën waarbij direct en fysiek contact nodig is

Therapieën waarbij direct en fysiek contact nodig is zullen vooralsnog niet worden aangeboden. Daarbij valt te denken aan Voetzone Reflexologie, Rebalancing, Acupunctuur, Ontspannings-massage e.d.

8. Aanpassingen consulten

Ook tijdens de consulten zullen de benodigde maatregelen in acht worden genomen en zal, waar nodig, op creatieve wijze invulling worden gegeven aan het consult.
a.  De 1,5 meter afstand zal zoveel als praktisch mogelijk is in acht worden genomen;
b.  Indien mogelijk kunnen cliënt en therapeut gezamenlijk besluiten om een (vervolg)consult alsnog online te houden.

9. Consulten in de buitenlucht

Client en behandelaar kunnen er gezamenlijk (vooraf) voor kiezen om het consult in de buitenlucht te houden. Ons centrum bevind zich in de nabijheid van een aantal stadsparken en ook het strand (Scheveningen, Kijkduin) is op geringe afstand. Ook het huidige lenteweer is hiervoor ideaal.
Vooral coaching leent zich bij uitstek om gesprekken te voeren en oefeningen te doen tijdens een wandeling door het park of over het strand. Uiteraard geldt ook hier dat de 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd.

10. Geen groepsactiviteiten en bijeenkomsten

In een ‘normale’ situatie organiseert ICMC De Bron met regelmaat bijeenkomsten voor groepen zoals lezingen, trainingen, workshops en groepsactiviteiten (enk aan Mindfulness, Meditatie-avonden en familie-opstellingen). Het mag duidelijk zijn dat activiteiten waarbij meer dan twee personen aanwezig zijn vooralsnog niet zullen worden georganiseerd.

 

Met deze maatregelen gaan wij ervan uit dat we een zo veilig mogelijke omgeving hebben gecreëerd voor zowel onze cliënten en bezoekers als ook onze therapeuten. Op deze wijze kunnen wij onze cliënten toch zo optimaal mogelijk ondersteunen bij verbetering van hun fysieke en mentale gezondheid en vitaliteit.

Versterking van ons immuunsysteem

Corona-virusHet Corona-virus heeft Nederland en de rest van de wereld behoorlijk strak in zijn greep. De gevolgen van dit nog onbekende virus zijn enorm. Op advies van de deskundigen van onder meer het RIVM heeft het kabinet verregaande maatregelen afgekondigd.

Dit zijn noodzakelijke, maar ook ‘passieve’ maatregelen, die ons worden opgelegd. Wat kunnen wij zelf doen? Ieder van ons beschikt zelf over een krachtig wapen om optimale weerstand te bieden: Ons immuunsysteem!

 

Doelen

Het Corona-virus is een nieuw virus waartegen nog geen vaccinatie of enig andere therapie bestaat. Daarom is er momenteel geen andere keuze dan het nemen van maatregelen gericht op twee doelen:

 1. Korte termijn: het voorkomen van een piekbelasting in de zorg;
 2. Langere termijn: het behalen van groepsimmuniteit.

 

Maatregelen

Maatregelen Corona-virusOm deze doelen te bereiken is het van cruciaal belang dat de gehele bevolking zich houdt aan de afgekondigde maatregelen (elkaar geen hand geven, vaker handen wassen, minimaal 1,5 meter afstand behouden, hoesten en niezen in de elleboog(holte), social distancing, thuis blijven e.d.). Dit zijn voornamelijk hygiënische voorschriften om verspreiding en overdracht van het virus te voorkomen.

Echter, dit is slechts een deel van de maatregelen die genomen zouden kunnen worden. Welke maatregelen kunnen wij zelf nemen? Bij geen enkele officiële presentatie, bijeenkomst of persvoorlichting en in geen enkele talkshow, noch in interviews, noch in de pers wordt gesproken over (het versterken van) ons immuunsysteem.

Het immuunsysteem van ons lichaam is zeer belangrijk en is een essentieel onderdeel van het bestrijdings- en genezingsproces van elke ziekte, dus ook van een virale infectie zoals het Corona-virus.

 

Immuunsysteem

Ieder mens heeft een natuurlijk afweermechanisme om ziekten te bestrijden en ziekmakende elementen ‘buiten’ te houden. Dit is ons immuunsysteem. Een overgroot deel van onze immuniteit (ca 80%) bevindt zich in onze darmen en wordt vooral bepaald door de darmflora. Binnen de ‘complementaire’ geneeskunde vormt dit het uitgangspunt bij inzet van vele therapieën en (natuurgeneeskundige) middelen. Ook de Traditional Chinese Medicine (TCM) beschouwt dit al eeuwen als een basis.

Ook zijn er de laatste jaren, vooral door celbiologen vele wetenschappelijk bewezen publicaties verschenen over de indrukwekkende en ingewikkelde chemische en fysiologische processen, waarbij onder meer vitaminen, hormonen en nutriënten betrokken zijn en tezamen het immuunsysteem in ons lichaam activeren.

Essentieel in het genezingsproces is een effectieve immuunreactie. Voor het bestrijden en doden van virussen bestaan goede natuurlijke complementaire antivirale middelen, wetenschappelijk onderbouwd, waarbij de delingssnelheid van het virus adequaat wordt geremd. Daarnaast is een goede balans van gezonde voedingsstoffen, hormoonhuishouding, vitaminen, energie, e.d. van cruciaal belang voor een goed functionerend afweermechanisme. Zo veroorzaakt de huidige Corona-crisis veel stress. Dit zorgt voor een verhoogde cortisolproductie om het ‘gevaar’ te weren. Helaas gaat daarmee onnodig (en te) veel energie naar het ‘overleven van gevaar’ en dus (te) weinig naar het bestrijden van ziektekiemen (zoals het virus).

 

Beïnvloeding immuunsysteem

Het immuunsysteem van de meeste mensen wordt beïnvloed door een aantal aspecten. Daarvan zijn de belangrijkste:

Voeding
Ieder lichaam heeft voeding nodig voor de verschillende levensprocessen van het lichaam, maar de keuze van de soort voeding en de variëteit hierin hebben invloed op de belasting van het immuunsysteem. Zo is bewezen dat ‘verkeerde’ koolhydraten (hoog glycaemisch) kan leiden tot overmatige adipositas (overgewicht) en de ziekte Diabetes type2 (met te hoge insuline-spiegels). Insuline werkt dan als pathogeen en veroorzaakt laaggradige ontstekingen, die het immuunsysteem overbelasten. Volgens recente berichten van IC-artsen heeft circa 90% van de Corona-patiënten op de Intensive Care afdelingen te maken met overgewicht.

Beweging
Lichamelijke inspanningen zijn uiteraard van groot belang voor onze gezondheid, maar “overdreven” belasting en vaak met tegenzin uitgevoerde activiteiten kunnen door vorming van z.g. Oxidanten in combinatie met psychische belasting juist schadelijk zijn. We zijn gewend geraakt om frequent naar de sportschool te gaan, maar kunnen nu, door de Corona-maatregelen daar geen gebruik van maken en bewegen thuis natuurlijk veel minder. Ook dit kan gevolgen hebben voor ons immuunsysteem.

Stress
Uit onderzoek is ook gebleken, dat psychische en emotionele stress een enorme invloed hebben op het hormoonsysteem van het lichaam en dat heeft weer invloed op ons immuunsysteem. De onzekerheid en de angst rondom het Corona-virus en de bestrijding ervan leveren veel stress op. Maar ook de (overkill van en tegenstrijdige) berichtgeving, indringende mediabeelden en vooral de dagelijkse cijfers van ziekenhuisopnames, toename IC-patiënten en stijging van het aantal overledenen leiden tot emotionele stress.

Zon
Zon(licht) zorgt niet alleen voor de aanmaak van vitamine D3, maar draagt ook bij aan een mentale opkikker (je voelt je lekkerder als de zon schijnt). Beide aspecten bevorderen ons immuunsysteem. Gelukkig is het lente en loopt de temperatuur op. Ook het aantal zonuren neemt toe. Maar we zitten wel met z’n allen binnen en kunnen helaas slechts mondjesmaat genieten van de zon.

Uit bovenstaande aspecten blijkt dat het immuunsysteem aanzienlijk wordt beïnvloed door onze leefstijl. Meer dan ooit is, juist in deze Corona-tijd, aandacht voor een gezonde leefstijl van groot belang. Naast alle goede (en terecht genomen) maatregelen van het kabinet op het gebied van hygiëne is voorlichting, aandacht en zorg voor versterking van ons immuunsysteem cruciaal.

 

Individuele, persoonlijke aanpak

Naast de hygiëne maatregelen van de overheid kan iedereen zelf werken aan een sterk eigen immuunsysteem. Hoe beter de afweer, hoe minder aantrekkelijk jouw ‘systeem’ is voor de effecten van virussen, ook voor het coronavirus. Door nu te werken aan de eigen immuniteit draag je bovendien ook bij aan de ontwikkeling van groepsimmuniteit.

Maar ieder systeem is anders en elk lichaam reageert op geheel eigen wijze op (externe) dreigingen en gebeurtenissen. Naast de algemene tips en adviezen is daarom een persoonlijke aanpak aan te bevelen. Onze orthomoleculair en natuurgeneeskundige artsen en therapeuten kunnen je daarbij ondersteunen (onder meer met de natuurlijke complementaire antivirale middelen).

In een telefonisch of video-consult bespreek je met onze specialisten jouw eigen achtergronden, situaties, zorgen en wensen. Op basis hiervan wordt een recept op maat voor jou samengesteld (kruiden, natuurgeneeskundige middelen e.d.), die jouw afweer op een hoger plan brengt. In dit tele-consult geeft onze arts of therapeut je tevens adviezen op het gebied van leefstijl e.d.

Ook delen we graag de recente ervaringen uit China (Traditional Chinese Medicine – TCM) met jou. Daar hebben acupunctuur en Chinese kruiden en natuurgeneeskundige middelen een grote rol gespeeld bij het herstel van Corona-patiënten.

Na het consult hoef je de deur niet uit. De middelen worden door ons besteld en vervolgens aan huis geleverd. De kruiden kun je goed bewaren en in periodes van verminderde weerstand altijd weer gebruiken.

Een consult is declarabel bij de zorgverzekeraar op basis van een aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijzen). Raadpleeg hiervoor jouw specifieke zorgpolis.

 

Algemene tips en adviezen

Om positief aan een eigen, optimaal immuunsysteem te werken wordt hieronder een aantal algemene tips en adviezen gegeven. Deze adviezen zijn universeel en gelden in het algemeen ter verbetering van het afweermechanisme.

Algemeen

 • ‘Spoel’ je lichaam na het douchen na met koud water. Jouw immuunsysteem krijgt dan een extra activiteitsprikkel (boost);
 • Ga niet te laat en ook niet te stevig avondeten;
 • Het dimmen van de lichten in de ruimte waar je op dat moment bent zorgt voor extra rust;
 • Vermijd sporten (laat) in de avond;
 • Probeer meer humor te brengen in de dagelijkse bezigheden. Veel lachen brengt je lichaam en geest op vele fronten positief in een betere conditie;
 • Zet TV en radio uit en speel een (board)spel met elkaar of leg een puzzel;

Voeding

 • Neem als ontbijt een hand vol noten (bij voorkeur een mengsel van hazelnoot, walnoot, macadamia, pecan en paranoot) in plaats van een traditioneel ontbijt met brood;
 • Zorg voor zeer gevarieerde voeding met voldoende vezels om de darmflora te stimuleren;
 • Eet powerfoods, groenten en fruit;
 • Neem tryptofaan- en melatoninerijke voedingsmiddelen zoals: rijpe tomaten, bananen, kalkoen en kip;
 • Zorg voor een extra (hoge) dosis vitamine C (bij voorkeur Ascorbaat);

Beweging

 • Vermijd te grote fysieke inspanningen (zeker niet in een grote groep) en vermijd te zware sporten. Dit veroorzaakt Oxidanten en verlagen de weerstand;
 • Ga regelmatig wandelen of fietsen. Dansen en huppelen is ook goed.
 • Neem de trap in plaats van de lift;
 • Werk in de tuin of verzorg de plantjes op je balkon;
 • Touwtje springen of iets dergelijks is een uitstekende bezigheid;
 • Onderbreek je (zakelijke) werkzaamheden regelmatig met een wandeling en/of simpele bewegingen;

Stress

 • Beperk de berichtgeving over Corona tot het (voor jou) hoogst noodzakelijke;
 • Zet muziek op die je prettig vind;
 • Kijk naar een goede film of serie, in plaats van nieuws- en achtergrondprogramma’s;
 • Plan een goede dagindeling met een goed dagritme en houd je daaraan vast;
 • Maak goede en eenduidige afspraken met je huisgenoten, partner en kinderen;
 • Maak afspraken omtrent smartphone en computer gebruik en zet je telefoon ’s avonds uit;
 • Vermijd (2 uur) voor het slapen gaan te veel prikkels (beeldscherm, TV, films e.d.);
 • Zorg voor voldoende slaap in een koele / frisse slaapkamer;
 • Neem regelmatig rust voor mindfulness- en meditatie-oefeningen;

Zon

 • Gooi met enige regelmaat alle ramen open en voel de frisse buitenlucht;
 • Zoek een rustig plekje op in de buitenlucht, uit de wind en in de zon;
 • Als de zon in je kamer schijnt, zet dan balkondeur of ramen open en ga in je kamer in de zon zitten / liggen;
 • Zorg dan wel voor een goede bescherming van je huid; de zon is al behoorlijk sterk.

 

Gebruikte bronnen

De bronnen van dit artikel zijn afkomstig uit diverse wetenschappelijke publicaties. Vele artikelen zijn ook op het internet terug te vinden. Daarnaast is uiteraard ook geput uit de eigen opleidingen, kennis en jarenlange ervaring van onze orthomoleculaire en natuurgeneeskundige artsen en therapeuten.

Onze Online Ondersteuning

ICMC De Bron is als integratief gezondheidscentrum voortdurend bezig met de gezondheid en vitaliteit van onze cliënten. Dat blijven we ook doen natuurlijk. Wij hebben een groot team van professionals in huis die op vele gebieden advies, tips, ondersteuning en consulten kunnen geven. Waar mogelijk bieden we onze consulten nu online aan. Wij vinden dit niet ideaal, maar willen toch in een behoefte voorzien en onze cliënten zo veel mogelijk ondersteuning bieden.

 

Hoe werkt het?

 1. Bel of mail ons of maak gebruik van ons contactformulier op de website. Geef daarbij kort de klacht en jouw wensen aan, en eventueel een tijdstip waarop je beschikbaar bent.
 2. Wij bellen je zo spoedig mogelijk terug om jouw situatie verder te bespreken en om een afspraak met een van onze professionals in te plannen. Per mail ontvang je vervolgens nadere instructies (voor video-bellen e.d.) en een bevestiging.
 3. De betreffende professional neemt op het tijdstip van de afspraak contact met je op voor het consult. Dit kan natuurlijk gewoon telefonisch, maar video-bellen heeft vaak de voorkeur.
 4. Indien (natuurgeneeskundige) middelen, kruiden, supplementen e.d. nodig zijn, zullen die door ons worden besteld en vervolgens per post / courier aan huis worden geleverd.

 

Wat kost het?

Hoewel iedere therapeut normaal zijn eigen tarief heeft, willen wij in deze periode een vast online tarief hanteren van €25 per 20 minuten. Dit bedrag is exclusief de eventueel benodigde (natuurgeneeskundige) middelen (zie punt 4 hierboven).

Consulten van veel van onze professionals worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg hiervoor jouw polis. Je ontvangt van ons per mail een factuur, die je vervolgens kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

 

Aan welke ondersteuning kun je denken?

Wij hebben een team van professionals in huis die op vele gebieden advies, tips, ondersteuning en consulten kunnen geven. Een aantal voorbeelden:

 • Wat kan ik doen om mijn vitaliteit te behouden en een optimale weerstand op te bouwen?
 • Ik voel me angstig en ben bang in deze tijden. Ik pieker daardoor veel en slaap slecht. Wat kan ik doen?
 • Ik vind het fijn om mijn specifieke gezondheidssituatie eens te bespreken met een buitenstaande professional;
 • Ik zit thuis met mijn partner (en kinderen). Hoe verdeel ik mijn aandacht tussen werk en privé, en houd ik mijn situatie thuis leefbaar en gezond?
 • Wat kan ik doen om mijn kinderen op een prettige en goede manier te begeleiden in deze tijden van thuis leren en spelen?
 • Ik zat al met klachten thuis, maar aandacht daarvoor wordt volledig overschaduwd door Corona. Ik wil deze klachten graag bespreken.
 • Ik besef me dat ik moet bewegen om vitaal te blijven, maar ik ervaar helaas pijn en klachten en kan me niet vrijelijk bewegen;
 • Welke oefeningen kan ik doen om mijn conditie op peil te houden of te verbeteren;
 • Ik heb een burnout en ervaar nog steeds heel veel stress. Maar ‘gedwongen’ thuis zitten geeft mij geen rust. Wat kan ik doen?
 • Ik ervaar lichamelijke of geestelijke klachten, maar heb geen idee waar die klachten vandaan komen. Wat kan ik doen?

Dit zijn slechts voorbeelden. Neem vrijblijvend contact met ons op om jouw vraag te bespreken!

 

Meditatie en Mindfulness

Je kunt ook contact met ons opnemen voor meditatie en mindfulness begeleiding en oefeningen.

Al duizenden jaren gebruiken mensen de meest uiteenlopende technieken om hun geest tot bedaren te brengen en een rustiger staat van zijn te bereiken. Maar ook om te reflecteren op de situatie en de eigen positie in de gemeenschap.

 

Gewoon een goed gesprek

Tot slot kun je, in deze bizarre tijden altijd bellen voor gewoon een goed gesprek. Van harte bied ik persoonlijk je dit gesprek gratis aan!

Traditional Chinese Medicine speelt sleutelrol bij Corona-behandeling in China

Al direct vanaf het begin van de uitbraak van het Corona-virus is in verschillende ziekenhuizen in China een integratieve benadering toegepast. Traditional Chinese Medicine (TCM) werd daarbij gecombineerd met westerse geneeskunde. De (wetenschappelijke) resultaten waren zeer positief.

In het Hubei Provincial Hospital of Integrated Chinese and Western Medicine in Wuhan zijn patiënten opgenomen met het Corona-virus. Deze patiënten varieerden in leeftijd van 23 tot 67 jaar en hadden milde tot ernstige klachten. Een van deze patiënten was in kritieke toestand opgenomen. Onder leiding van dr. Liu Qingquan, hoofd van het Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine en verbonden aan de Capital Medical University, werden deze patiënten behandeld met TCM-middelen en technieken gecombineerd met westerse geneeskunde.

Naast het voorschrijven van TCM-geneesmiddelen (denk aan medicinale kruiden en natuurgeneeskundige middelen) werden ook TCM-technieken, zoals acupunctuur toegepast.

Op 6 februari werden achttien patiënten ontslagen uit het ziekenhuis van Wuhan, na deze integratieve behandeling. Veruit de meeste patiënten (zeker met de mildere klachten) waren in slechts 6 dagen genezen. De patiënt die in kritieke toestand was binnen gebracht mocht het ziekenhuis na slechts 18 dagen verlaten. Om verschillende redenen weigerden een aantal andere patiënten in eerste instantie de TCM-behandeling te aanvaarden. Echter, hun toestand verbeterde snel na inname van de TCM-medicatie. Begin februari werden nog circa 190 besmette patiënten in het ziekenhuis behandeld met de combinatie van Traditionele Chinese Geneeskunde en Westerse Geneeskunde. En ook hier zien de artsen een goede verbetering.

Ex Corona Patiënten worden ontslagen uit het ziekenhuis in Huwan.

Uit de resultaten tot nu toe ziet Dr. Liu Qingquan onomstotelijk het bewijs dat Traditional Chinese Medicine de omstandigheden voor patiënten met ernstige aandoeningen helpt te verbeteren.

Volgens dr. Zhang Boli, een vooraanstaand expert en lid van het Chinees Nationaal Corona-onderzoeksteam, bevestigt dat TCM een effectieve behandeling is. Het is nuttig bij het verlichten van de koorts, houdt de progressie van de ziekte in de hand, verlaagt de dosering van corticosteroïden en vermindert complicaties. Bovendien zorgt het ervoor dat het lichaam in een optimale staat wordt gebracht en het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt versterkt.

TCM wordt al duizenden jaren gebruikt om infectieziekten te bestrijden. Deze ervaringen moeten veel meer worden gebruikt om de huidige infectieziekten te behandelen. Vergeleken met de snelle ontwikkeling van de westerse geneeskunde in de afgelopen decennia, is onderzoek naar TCM echter afgenomen.

Gelet op de recent behaalde resultaten van de TCM-behandelingen van Corona-patiënten is Dr. Liu Qingquan van mening dat TCM een prominente plaats verdient in de behandeling en bestrijding van infectieziekten. Hij pleit ervoor om voort te bouwen op de aloude erfenis van TCM-behandeling van acute ziekten om ons nu verder te helpen bij het bestrijden van huidige infectieziekten. Er zijn meer onderzoeken en casestudies nodig om de ervaringen van de oude Chinezen op een juiste en doeltreffende wijze om te zetten naar de omstandigheden en behoeften in de huidige tijd.

Hè, Burnout na mijn vakantie?

Vakantie! Je komt terug van een vakantie; heerlijk en helemaal uitgerust! Nou, nee. Niet als je daarvoor al op je wenkbrauwen liep. Burnout komt na een vakantie juist best vaak voor. Maar hoe kán dat? 

Uit gegevens van de brancheorganisatie van arbodiensten, outplacementbureaus, loopbaancoaches en re-integratiebedrijven blijkt dat burnout en andere klachten ná de vakantie vaker voorkomen. Je zou – als je niet beter weet- denken dat iemand tijdens de vakantie juist alle tijd en ruimte heeft gehad om uit te rusten, weer energie op te bouwen en fris aan het werk te gaan. En dat is meestal ook het geval. Mensen die niet extreem uitgeput en gestrest zijn, komen als herboren terug van vakantie. Maar dat geldt niet voor diegenen die vóór de vakantie al behoorlijk op hun tenen liepen.

Burn-out na mijn vakantie?

Redenen

Ik wil hier 2 belangrijke redenen noemen. Helaas zijn er ook andere oorzaken te noemen, maar deze groepen dragen sterk bij aan een burnout na je vakantie

1. De effecten van stress op het lichaam

In een stressvolle situatie zet ons brein een tweetal systemen in werking. Hersenen interpreteren stress als gevaar. Dat verklaart ook de reacties die op (langdurige en extreme) stress ontstaan.

a. Vecht- of vluchtreactie

Het eerste is een vecht- of vluchtreactie, in gang gezet door het limbische systeem (het reptielenbrein). Ons lichaam komt in een opperste staat van paraatheid, klaar om welke uitdaging dan ook aan te gaan. Je spieren spannen aan, je bloeddruk en hartslag stijgen. Je kunt zelfs hyperventileren. Je pupillen gaan zich verwijden, je spijsvertering gaat op een laag pitje zodat alle bloed en energie naar de organen kunnen. Je gaat transpireren, om je ‘oververhitte’ lichaam af te koelen. Ook komen er stoffen vrij waardoor je vrijwel geen pijn en vermoeidheid voelt, zodat je hoe dan ook aan het ‘gevaar’ kunt ontkomen. De bijniermerg en de hersenen produceren adrenaline en noradrenaline.

b. Productie van cortisol

Een tweede systeem dat in werking treedt, in de productie van het (stress-)hormoon cortisol door de bijnieren, in ‘opdracht’ van de hypofyse. Cortisol zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel stijgt en de stofwisseling versnelt. Cortisol heeft ook de functie om de schadelijke effecten van de adrenaline te beperken. Als stress te lang aanhoudt, worden zowel een te hoge adrenaline- als cortisolniveau schadelijk en zelfs ziekmakend.
Een langdurig hoog cortisolniveau maakt de hippocampus minder gevoelig, waardoor de cortisolproductie nog meer toeneemt. Te hoge cortisolspiegels leiden onder andere tot geheugen- en concentratieproblemen, neerslachtigheid, slaapklachten, verminderde weerstand en chronische vermoeidheid.

Het teveel aan adrenaline blijft nog dagenlang in het bloed. Hoe hoger de stress, hoe meer de adrenaline zich opstapelt, zonder dat het afgebroken kan worden. En omdat adrenaline aanzet tot actie, voel je de vermoeidheid niet. Als je op vakantie gaat, heb je een behoorlijke overdosis adrenaline in je bloed. Ook al doe je niet zo veel meer, beschouwt je lichaam het steeds verder toegenomen adrenalineniveau als normaal, waardoor het zelfs in ruststand zich klaarmaakt om te vluchten of te vechten. Je klachten verdwijnen dus niet door een paar weken vakantie en je blijft je moe voelen. Sterker nog: de moeheid manifesteert zich nu pas in zijn volle omvang, omdat je de afleiding van ‘druk, druk, druk, presteren, presteren, presteren’ niet meer hebt.

2. De ontmaskering van de valse hoop

Mensen die burnout raken, plegen jarenlang roofbouw op hun lichaam. Deels gebeurt dit onbewust (je staat er niet bij stil) en deels bewust (het doel heiligt de middelen, dus ga je maar door, ook al merk je dat je moe bent en allerlei klachten hebt). Voordat mensen burnout raken proberen ze hun roofbouw te ‘neutraliseren’ met de weekenden, af en toe een snipperdag of een ziekmelding en – daar wordt alle hoop op gevestigd – de zomervakantie. ‘Als ik maar een paar weken uit kan rusten, dan komt daarna alles weer goed’.

Dit is een valse hoop, totaal in strijd met de realiteit. Je kunt overgewicht ook niet oplossen met een paar dagen op dieet gaan. Net zo min kunt een langdurig opgebouwde uitputting gladstrijken met een paar weken vakantie. De onderkenning van deze waarheid – in combinatie met je lichaam die als het ware dienst weigert – leidt tot instorten. Het gaat niet meer.

Wat nu te doen?

“Dat is leuk om over burnout na mijn vakantie te schrijven, maar wat moet ik doen?” zul je je afvragen. Nou, als je er echt iets aan wilt doen is het antwoord overduidelijk, klip en klaar!! Twee essentieel stappen:

a. Onderken het probleem

Voor vele mensen met een burnout is het waanzinnig lastig om het probleem te onderkennen. Het is ‘not-done’, het overkomt mij toch immers niet?, ik ben toch immers geen zwakkeling, integendeel, ik was altijd de sterkste!.  Zolang je het probleem niet onderkent en de klachten negeert, verandert er niets en blijf je worstelen met de situatie. Het wordt op den duur alleen maar erger.

b. Zoek professionele hulp

Ook dat klinkt in jouw oren weer erg ‘soft’. Maar zonder professionele hulp ga je het niet redden, dat heb je zelf eigenlijk ook wel ervaren (of je nu wilde of niet). Bij ICMC De Bron pakken wij deze klachten bij de bron aan. In een uitgekiend multidisciplinair programma, voor jou op maat gemaakt.

In eerste instantie werken wij aan een betere lichamelijke (hormonale) balans en conditie, waardoor je al snel meer energie krijgt en jij al lekkerder ‘in je vel’ zit. Want, als jij je prettiger voelt en meer rust en balans ervaart kun je je beter richten op de onderliggende, innerlijke oorzaken van de burnout. Pas in het tweede deel van het programma ligt de nadruk veel meer bij het herstellen van de psychische balans. We begeleiden je bij het herkennen en wegnemen van belemmerende patronen en oorzaken van jouw burnout. Bovendien leer je te luisteren naar je lichaam en krijg je ‘tips and tricks’ om op tijd je rust te pakken en afstand te nemen.

Door eerst te ‘investeren’ in een betere lichamelijke balans gaat het tweede deel van het programma intensiever, maar ook sneller. Het totale traject duurt daarmee dan ook korter dan iedere andere aanpak. Het programma is bovendien volledig gericht op een herstel dat echt duurzaam is.

 

Hoesten tot 160 km per uur

De huidige griepepidemie duurt maar voort en vele mensen liggen met koorts, in combinatie met hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn in bed. Heel vervelend en goede hygiëne (handen wassen en verschonen), goed blijven eten en vooral drinken, veel slapen en dus gewoon ‘uitzieken’ lijken vaak de enige remedie. Beterschap!

Je voelt je al ellendig en het hoesten lijkt de zaak alleen maar pijnlijker en erger te maken. Om je keel te sparen probeer je het hoesten uit te stellen, maar de prikkel in je keel staat dat niet toe!

Maar wat gebeurt er bij het hoesten, wat moet je doen en wat zijn de tips?

Hoesten en schrapen van de keel zijn reacties van ons lichaam om slijm en stofdeeltjes te verwijderen om zo de keel, de longen en de luchtwegen schoon te houden. Dit is natuurlijk nodig als je verkouden bent of een griep te pakken hebt.

Hoestreflex

Als je hoest, spannen de buikspieren zich aan. Vervolgens worden de stembanden met veel spanning dicht gezet waardoor de druk in de longen wordt verhoogd. Daarna ontsnapt de lucht met een fikse kracht (=hoestreflex) en daarbij openen en sluiten de stembanden zich met een flinke klap. Een hoestreflex is krachtig; met 120 tot 160 kilometer per uur wordt lucht naar buiten geperst.

Op die manier  komen stof- en/of slijm- deeltjes los en verlaten langs de stembanden en via de mond het lichaam.
 Omdat slijm wel heel hardnekkig vast kan blijven zitten moet je een paar keer achter elkaar hoesten met als gevolg dat het slijmvlies van de stembanden geïrriteerd achter blijft.

Sommige mensen hebben blijvend last van slijm of een droog, kriebel-gevoel. Ze proberen dat weg te krijgen door hun keel te schrapen, want dat is een manier om de slijmvliezen langs elkaar te wrijven en de boel wat vochtiger te maken.

Door de keel te schrapen laat je de stembanden langzaam en continue zwaar trillen om zo slijm los te maken. Deze zware trilling is slecht voor de stembanden. Bovendien drogen de stemplooien dan uit doordat de uitstromende lucht ze droog blaast zodat de slijmvliezen weer extra hard aan het werk gaan om te zorgen dat de stembanden snel weer vochtig worden….door nog maar eens te schapen. Zie hier de vicieuze cirkel waarin je terecht komt!

Prikkeling van de slijmvliezen kan komen door :
 • een infectie. Door bijvoorbeeld verkoudheid, griep en bronchitis zwellen de slijmvliezen op en vormen extra slijm, dat door hoesten wordt afgevoerd: natte hoest.
 • verontreinigingen in de lucht. Bijvoorbeeld sigarettenrook en stof: droge hoest.

De slijmvliezen van de longen zijn bedekt met trilhaartjes, die slijm en stof afvoeren. Door roken worden de trilhaartjes kapot gemaakt, waardoor het slijm in de longen achterblijft en gaat irriteren. Door die prikkeling ontstaat het bekende rokershoestje, waardoor de slijmvliezen steeds meer geïrriteerd raken.

Niet hoesten en schrapen dan maar?

Het lichaam wil slijm en prikkeling kwijt. Dus niet schrapen of de hoest even “inslikken” lijken even te werken, maar heel snel komt de drang om te hoesten of te schrapen toch weer terug.

Tips:
 • Veel water, thee drinken;
 • Stomen met zout, kamille, thigh of salie in het water;
 • Neusspoelen met NaCl 0,9%;
 • Pastilles om op te zuigen met kamille, tijm of salie (eucalyptus kan erg prikkelen);
 • Eventueel codeïne om prikkel te dempen;
 • Ontspanningsoefeningen specifiek voor de keelspieren want bij chronisch schrapen is deze spierspanning constant veel te hoog hetgeen weer een trigger is om nog maar eens te schrapen;
 • ………..stoppen met roken??? Is maar een suggestie!!

Depressief van je schildklier

Het gebruik van antidepressiva rijst wereldwijd de pan uit. Daarom onderzocht Celeste McGovern een omstreden psychiatrische opvatting: Onze psychische gezondheid hangt af van onze schildklier, niet van onze hersenen.

Sinds 2000 gebruiken mensen over de hele wereld jaarlijks steeds meer middelen tegen depressie. De meeste antidepressiva worden voorgeschreven in de Verenigde Staten, waar – anders dan in Nederland – publieksreclame voor receptgeneesmiddelen is toegestaan. In een willekeurige maand gebruikt ruim 14 procent van de Amerikaanse bevolking een antidepressivum, waaronder een kwart van alle vrouwen van veertig tot zestig jaar. Het Verenigde Koninkrijk doet het met een zevende plek iets beter, maar klimt ook steeds hoger op de wereldranglijst van antidepressivaverbruikers. In 2014 kregen een op de elf Britten in totaal ongeveer 53 miljoen recepten uitgeschreven, een kwart meer dan drie jaar daarvoor. In Nederland verdriedubbelde het aantal voorschriften tussen 1997 en 2011, en gebruikten in 2011 een kleine 1 miljoen Nederlanders een antidepressivum.

Die zorgwekkende groei van het antidepressivagebruik is ook terug te zien in de kosten van psychofarmaca (geneesmiddelen tegen psychische aandoeningen). Tussen 1985 en 2007 stegen de Amerikaanse uitgaven voor alleen antidepressiva en antipsychotische middelen al met bijna een factor 50 – van 448 miljoen naar ruim 21 miljard euro per jaar. Binnen de Britse zorg stegen de uitgaven in 2014 voor alleen antidepressiva binnen een jaar met 33,6 procent tot 356 miljoen euro. Ook Nederland gaf in 2011 maar liefst 1,6 miljard euro uit aan de zorg voor depressie.

De schuldigen

De wereld lijkt gebukt te gaan onder een epidemie van psychische stoornissen. En steeds vaker wijzen critici met een beschuldigende vinger naar de psychiatrie zelf en de farmaceutische bedrijfstak met zijn marketingmanie voor psychofarmaca. Het recentste kritische geluid komt van Kelly Brogan, een psychiater uit New York, die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van vrouwen. In haar nieuwe boek, A mind of your own (Harper Wave, 2016), levert ze vernietigend commentaar op haar eigen vakgenoten: die verbreiden de geflopte serotoninetheorie over depressie die door de farmaceutische industrie is bedacht, en promoten geneesmiddelen voor de bestrijding van een ‘chemische onbalans’ in de hersenen. Maar ondertussen negeren ze de werkelijke lichamelijke oorzaken van psychische stoornissen.
‘Depressie is geen ziekte,’ zegt Brogan, die een praktijk voor psychiatrie en integratieve holistische geneeskunde heeft in Manhattan, New York. ‘Depressie is een symptoom, een signaal dat er iets in het lichaam uit balans is of ziek, dat moet worden hersteld.’ Als een vrouw gevoelens heeft van depressie, malaise, angst, een verminderd libido en vermoeidheid, dan ligt de werkelijke lichamelijke oorzaak daarvan vaak helemaal niet in haar hersenen, zegt Brogan, maar bij een onopgemerkte, onbehandelde schildklierstoornis. Daarom keurt Brogan het conventionele gebruik van antidepressiva af en benadrukt ze dat de theorie van ‘chemische onbalans’ nooit is bewezen.

Chemische onbalans

Sinds eind jaren tachtig verspreiden geneesmiddelenfabrikanten het verhaal dat een tekort aan bepaalde neurotransmitters, de chemische boodschappers van onze zenuwen, tot depressie leidt. Door een tekort aan neurotransmitters in de synapsen (contactplaatsen tussen zenuwcellen) worden de signalen in de hersenen niet goed overgedragen. De aandacht richt zich vooral op de neurotransmitter serotonine, al krijgen ook andere neurotransmitters de schuld. Bijna iedereen gelooft deze theorie – blijkbaar ook al die artsen die steeds vaker selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) voorschrijven, een belangrijke groep antidepressiva met namen als sertraline (Zoloft) en citalopram (Cipramil).
Maar eigenlijk, zegt Joseph Coyle, neurowetenschapper aan de Harvard Universiteit, ‘is dat idee van chemische onbalans iets uit de vorige eeuw. Het zit veel ingewikkelder in elkaar.
Dat mensen zich door antidepressiva soms beter voelen, lijkt te bevestigen dat een serotoninetekort de oorzaak is. ‘Maar als een middel de symptomen van een ziekte verlicht, betekent dat nog niet dat die symptomen ook worden veroorzaakt door het chemische probleem dat dit middel verhelpt,’ schrijft de Scientific American. ‘Een aspirientje verlicht de hoofdpijn. Maar hoofdpijn wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan aspirine.
Als depressie simpelweg een chemische onbalans zou zijn, dan zouden antidepressiva een stuk beter werken dan ze nu doen. Een onderzoek van de Universiteit van Californië, Los Angeles, wees bijvoorbeeld uit dat een derde van de depressieve patiënten zich door antidepressiva niet beter voelde. Van de rest voelde een groot deel zich weliswaar iets beter, maar bleef wel depressief. In een ander Amerikaans onderzoek was 65 procent van de onbehandelde depressieve patiënten binnen drie maanden volledig hersteld. De patiënten die wel antidepressiva gebruikten, hadden daar bijna twee keer zo lang voor nodig.
Ten slotte liet een wereldwijd onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie zien dat patiënten die geen psychofarmaca gebruikten, minder depressieve symptomen hadden en ook minder ernstige symptomen, dan patiënten die wel psychofarmaca namen.

Bijwerkingen

Maar dat is niet wat Brogan de grootste zorgen baart. ‘Van antidepressiva is in langetermijnonderzoek herhaaldelijk aangetoond dat ze het verloop van een psychische aandoening verslechteren – en dan hebben we het nog niet over de bijkomende risico’s op leverschade, bloedingen, gewichtstoename, seksuele problemen en verminderde cognitieve functie’ (verstandelijk functioneren). In 2008 bleek uit onderzoek dat maar liefst 86 procent van de antidepressivagebruikers last had van minimaal één bijwerking.
Wrang genoeg is één beruchte bijwerking van antidepressiva een verhoogd risico op zelfmoord. Er zijn zelfs rechtszaken gevoerd tegen farmaceutische bedrijven die hadden verzwegen dat gebruikers van antidepressiva vaker zelfmoord plegen dan placebogebruikers – iets wat geldt voor alle antidepressiva die sinds 1987 zijn goedgekeurd. Dit verband is zo goed beschreven dat de Amerikaanse gezondheidsautoriteit, de FDA, bedrijven in 2004 heeft verplicht een opvallende waarschuwing in de bijsluiters van antidepressiva te zetten, waarin staat dat ze ‘het risico verhogen op zelfmoordgedachten en -gedrag bij kinderen, tieners en jongvolwassenen’.

Verslavend

‘Het best bewaarde geheim’ van de psychiatrie, zegt Brogan, is dat antidepressiva verslavender zijn dan alcohol en opiaten, en het moeilijker is om ervanaf te komen. De ontwenningsverschijnselen bestaan uit griepachtige symptomen zoals een gevoel van malaise, spierpijn, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn en soms neurologische verschijnselen (van het zenuwstelsel), zoals een onvaste gang, pijn, brandend of tintelend gevoel bij aanraking van de huid, trillen en draaiduizeligheid.
‘Antidepressiva veroorzaken chemische verstoringen in de hersenen. Dat verandert een nieuwe gebruiker gemakkelijk in een chronische, en bovendien eentje die vaak meerdere geneesmiddelen gebruikt,’ zegt Robert Whitaker, de gelauwerde schrijver van Anatomy of an epidemic (Crown, 2010), over de epidemie van psychische aandoeningen. Psychofarmaca veroorzaken vaak lichamelijke en psychische problemen, wat de weg effent voor het gebruik van meerdere medicijnen.
Kortom: iemand die zich somber voelt, krijgt antidepressiva voorgeschreven, maar heeft dan ook iets nodig om ’s avonds in slaap te vallen.

Andere oorzaak?

Brogan heeft bij honderden patiënten gezien hoe verwoestend dit paradigma kan werken. Daarom vraagt ze vrouwen dringend om uit te zoeken of ze wel echt een psychische ziekte onder de leden hebben, of dat het probleem misschien ergens anders vandaan komt. Zijn er schadelijke stoffen die hun hormoonhuishouding in de war schoppen? Hebben ze baat bij hun voeding of veroorzaakt die juist ontstekingen, wat energie en voedingsstoffen kost? Ligt het aan hun leefstijl en kunnen ze daar misschien iets aan doen?
Hoewel groot verdriet en traumatische ervaringen ons emotioneel uit evenwicht kunnen brengen, zijn we ook toegerust om van zulke levensgebeurtenissen te herstellen. Maar als dat niet lukt, of een depressie ons overvalt, dan moeten we volgens Brogan onze hormonen onder de loep nemen. Het hormoon insuline, dat de bloedsuiker regelt, is belangrijk, maar vooral ook de hormonen van de schildklier – de vlindervormige klier onderaan de hals – die onze stofwisseling regelen en een rol spelen bij onze afweer, ontgifting en verstandelijke vermogens.

Schildklier beïnvloedt brein

Dat de schildklier belangrijk is voor de gezondheid van de hersenen is al ruim een eeuw bekend, vertelt Brogan. Op een bijeenkomst in 1888 legde de Commissie van de Klinische Vereniging in Londen al een verband tussen een te traag werkende schildklier en stoornissen in het verstandelijk functioneren.
In onze hersenen liggen op verschillende plaatsen groepjes receptoren, ‘celantennes’, die gevoelig zijn voor schildklierhormonen. Deze receptoren beïnvloeden de genen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van myeline en andere eiwitten. En deze zijn weer belangrijk voor de ontwikkeling en werking van de zenuwen. Als er iets mis is met de schildklierhormonen, krijgen patiënten daarom last van allerlei verschijnselen, zoals vermoeidheid, verstopping, haaruitval, depressie, niet helder kunnen denken, koude handen en voeten, en spierpijn.

‘Hoeveel van wat we ‚psychische stoornissen‚ noemen, wordt eigenlijk veroorzaakt door de schildklier?’ vraagt Brogan zich af.
De standaard schildkliertest is die voor het thyroïdstimulerend hormoon (TSH) – dat de schildklier stimuleert schildklierhormonen aan te maken. Het probleem is echter dat een TSH-waarde niet nauwkeurig aangeeft hoe goed de schildklier werkelijk functioneert, zegt Brogan. Uit een Frans onderzoek bleek bijvoorbeeld dat ruim de helft van de patiënten die geen baat hadden bij antidepressiva, normale TSH-waardes had, maar toch te weinig schildklierhormonen. Alleen het TSH testen was dus niet voldoende. In een ander onderzoek had ongeveer een kwart van de depressieve patiënten abnormaal hoge bloedwaardes van het schildklierhormoon thyroxine (T4). Hoe hoger hun T4-waardes waren, hoe ernstiger hun depressie was.
Verder heeft tot wel 20 procent van de depressieve patiënten antistoffen tegen de schildklier. Die duiden op een auto-immuunreactie, een afweerreactie van het eigen immuunsysteem, tegen de schildklier. Van de niet-depressieve mensen heeft maar 5 tot 10 procent zulke auto-antistoffen.
Brogan wijst op zes gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken (RCT’s) over patiënten die niet goed op antidepressiva reageren. Als die extra schildklierhormoon kregen, zoals tri-jodothyronine (T3), dan werkten hun antidepressiva wel.

Voeding en stress

Als je een te hard of te traag werkende schildklier beter wilt maken, moet je iets doen aan de signalen die hij van het lichaam krijgt, zegt Brogan. Dat lukt niet door een paar neurotransmitters in de hersenen te corrigeren. Je moet het lichaam juist voorzien van de broodnodige voedzame stoffen om te herstellen, en stressfactoren zoals chemische stoffen uit de omgeving weghalen.

Test uw balans

Met diverse tests kunt u laten uitzoeken of uw lichaam ergens uit balans is en of u risico loopt op een depressie of andere psychische symptomen.
Schildklierhormonen. De schildklierfunctie is essentieel voor uw algehele gezondheid. Toch testen artsen vaak alleen het thyroïdstimulerend hormoon (TSH), waardoor ze allerlei schildklierproblemen over het hoofd kunnen zien. Laat uw schildklierfunctie liever grondiger onderzoeken, zodat mogelijke auto-immuunreacties tegen de schildklier ook aan het licht komen, adviseert Brogan.Gebruik bij klachten geen synthetische schildkliermedicijnen. Brogans advies is om uw voeding aan te passen en uw arts te vragen naar gedroogde schildklierextracten van dieren.

Vitamine B12 is een supermiddel tegen depressie: het beschermt uw hersenen en zenuwstelsel, en regelt uw slaapcyclus, stemming en afweersysteem. De verschijnselen van vitamine B12-tekort kunnen lijken op die van een traag werkende schildklier. Een ernstig tekort kan leiden tot depressie, wanen, geheugenverlies, verlies van reuk en smaak, verwardheid, krimpen van de hersenen, en dementie. Veel mensen hebben een vitamine B12-tekort. Het kan dus de moeite waard zijn om uw huisarts dit te laten testen. Een bloedwaarde onder de 110-150 pmol/l is te laag. Brogan adviseert u naar een waarde van 445 pmol/l of hoger te streven.

De meeste mensen hebben een tekort aan vitamine D –  de essentiële ‘zonnevitamine’ – niet alleen door te weinig zon, maar soms ook door een beschadigde lever. Extra vitamine D kan helpen als uw waarde voor 25-hydroxyvitamine D (25-(OH)D) onder het optimum van 125-200 nmol/l ligt. Als u depressieve symptomen hebt, vraag uw huisarts dan om een vitamine D-test.

CRP. C-reactieve proteïne of CRP is een graadmeter voor ontstekingsreacties in het lichaam en wordt algemeen getest. In het ideale geval ligt uw CRP-waarde tussen 0,00 en 1,0 mg/l.

Hemoglobine A1c (HbA1c). Deze bloedsuikertest wordt gebruikt voor volwassenen met diabetesverschijnselen. De optimale waarde ligt tussen 4,8 en 5,2 procent, maar bloedarmoede en uitdroging kunnen de testresultaten vertekenen.

Oppeppers

Talloze supplementen kunnen u helpen een depressie aan te pakken en uw antidepressiva langzaam af te bouwen – iets wat overigens zorgvuldig en onder medische begeleiding moet gebeuren! Overleg dus altijd met uw behandelend arts over de voor u aanbevolen dosering. Hieronder staan Brogans favorieten voor een scherpe geest:

Actief vitamine B-complex. Gebruik een preparaat met vitamine B12 in de vorm van methylcobalamine (of hydroxocobalamine of adenosylcobalamine), en liever 5-methyltetrahydrofolaat (5-MTHF) of folaat dan foliumzuur.
Als je via voeding of supplementen meer vitamine B6, folaat en vitamine B12 binnenkrijgt, heb je minder kans op een depressie, bleek uit een onderzoek uit 2010 onder ruim 3500 oudere volwassenen.
Aanbevolen dosering: 50 mg vitamine B-complex per dag; vitamine B12-injecties: een tot vijf keer per week 1 tot 5 mg gedurende twee tot vier weken.

Mineralen. Magnesium, zink, jodium en selenium hebben allemaal een krachtig effect op de stemming.
Aanbevolen dosering per dag: 150-800 mg magnesium in de vorm van magnesiumglycinaat (magnesiumcitraat en -oxiden werken laxerend); 15-30 mg zink; 200 microgram jodium of 3 g kelp (jodiumrijk zeewier); 100-200 microgram selenium als selenomethionine of seleniumglycinaat.

Vetzuren. Vetzuren zijn essentieel voor de functie van het celmembraan, dat elke cel in ons lichaam omhult – waaronder onze zenuwcellen. In visolie en levertraan zitten omega 3-vetzuren, die ontstekingen verminderen en herstelprocessen in de hersenen stimuleren. Teunisbloemolie bevat gammalinoleenzuur (GLA), een omega 6-vetzuur dat ontstekingen remt.
Aanbevolen dosering: 2 g omega 3-vetzuren (of visolie) per dag; tweemaal daags 500 mg teunisbloemolie.

Orgaanconcentraten. Bijnierconcentraten worden gemaakt van bijnierweefsel van zoogdieren en bevatten allerlei enzymen, vitamines, aminozuren en neurotransmitters. Ze worden toegepast bij bijnieruitputting, een conditie uit de alternatieve geneeskunde waarbij de bijnieren te weinig hormonen aanmaken. Brogan adviseert bij depressieve symptomen tweemaal daags een concentraat van zowel de bijnierschors als de gehele bijnier te gebruiken, afkomstig van grasgevoerde dieren. Verder kunt u bij acute angst en rusteloosheid tweemaal daags een tot vier tabletten hypothalamusconcentraat innemen.
Aanbevolen dosering: 100-300 mg per dag.

Spijsverteringsenzymen en betaïne HCL. Deze stoffen ondersteunen de spijsvertering bij enzymtekorten door leefstijl of ouderdom. Gebruik een preparaat met proteases, lipases en amylases (spijsverteringsenzymen die respectievelijk eiwitten, vetten en koolhydraten afbreken).
Aanbevolen dosering: Begin met één capsule betaïne HCL per dag tijdens een maaltijd met alleen eiwitten en bouw op naar drie capsules. Als één capsule u al een gevoel geeft van brandend maagzuur, moet u dit supplement niet gebruiken.

Maaike: ‘Bijna elke nacht lag ik wakker in bed’!

Aan het woord is een van de cliënten van ICMC De Bron. Om redenen van privacy noemen we haar Maaike.

Hoe het erin is geslopen, weet ik niet meer. ’s Avonds ga je naar bed en uren later word je ’s ochtends weer wakker… Tenminste: zo zou het moeten gaan. Maar zo ging het lange tijd niet. Ongeveer twee jaar geleden gebeurde het dat ik maar moeilijk in slaap kon komen, en als ik dan een tijdje sliep, werd ik vaak midden in de nacht weer wakker. Heel vervelend, want ik moest ’s ochtends wel weer naar m’n werk. Waarom overkwam mij dit nou?

Bijna elke nacht lag ik wakker!

Eerst was het eens in de week dat ik slaapproblemen had, maar op een gegeven moment was het bijna elke nacht raak. Kwam het door stress of iets anders? Ik weet het niet, maar ik vond het belangrijker dat ik weer gewoon kon slapen! Op mijn werk gingen ze het ook aan me zien: wallen onder mijn ogen, en ik was heel vaak afwezig. Figuurlijk dan. Maar ik ging ook steeds slechter functioneren.
Op een gegeven moment hakte ik de knoop door: zó kon het toch niet langer?

Je kunt natuurlijk pillen krijgen tegen slapeloosheid, maar ik wilde eigenlijk liever niet op een chemische manier van mijn probleem af komen. En zulke medicijnen schijnen ook veel vervelende bijwerkingen te hebben.

Na wat zoeken op internet zag ik ergens informatie over ICMC De Bron. Daar worden allerlei reguliere en comple­ mentaire behandelingen aangeboden. Dat leek mij wel wat, en ik heb een afspraak gemaakt voor een intakege­ sprek. In dat gespek heb ik uitgelegd wat eraan scheelde, en daarna werd er een behandelplan gemaakt, waarbij verschillende specialisten mij zouden gaan helpen.

Uit één van de onderzoeken bleek dat ik een voedsel­ intolerantie heb, en er kwam ook naar voren dat ik te hard werkte. Ik ging een paar verschillende dingen doen om de oorzaak van mijn moeheid aan te pakken, zoals het aanpassen van mijn eten en het ondergaan van acupunctuurbehandelingen.

Al snel ging ik me beter voelen. Ik merkte voor het eerst in tijden dat ik de nacht ervoor gewoon goed geslapen had. Gewoon zoals het hoort eigenlijk.

Na een paar consulten en behandelingen was ik echt weer helemaal de oude. Ik heb nu veel meer energie overdag, en ’s avonds slaap ik weer gewoon in zonder midden in
de nacht wakker te worden. Heerlijk!

Bowen therapie heeft effect bij baby-koliek

Als een baby koliekpijn heeft, dan huilt hij of zij lange tijd aan één stuk, meestal rond dezelfde tijd. De beentjes worden opgetrokken en de baby lijkt veel pijn te hebben.

De oorzaak is niet eenduidig. Mogelijk spelen een niet volledig ontwikkeld spijsverteringssysteem, voeding, antibiotica, onrust in het gezin of een traumatische geboorte een rol.
Wat we wel weten is dat Bowen therapie al heel veel baby’s met koliekpijn heeft kunnen helpen. Diverse Bowen praktijken hebben deze ervaring en een therapeute in Australië deed in 2015/2016 onderzoek naar Bowentherapie bij 170 baby’s met koliekpijn. Van deze populatie waren 86 baby’s met een keizersnee geboren, 92 baby’s kregen medicatie tegen de koliek, 136 baby’s werden met de borst gevoed, 29 kregen flesvoeding en 5 kregen beide. De meeste baby’s ontvingen 1-3 Bowen behandelingen, 1/5 van de groep kreeg 5 of 6 behandelingen.

Resultaten

De resultaten waren erg positief:

 • 106 baby’s (63%) herstelden volledig van de koliek;
 • 41 baby’s (24%) herstelden zeer goed;
 • 12 baby’s (7%) vertoonden tijdelijke verbetering;
 • 11 baby’s (6%) ondervonden geen verbetering.

De meeste baby’s die weinig tot geen effect van Bowen ondervonden kregen borstvoeding en/of waren via een keizersnee geboren en/of kregen medicatie. Mogelijk spelen deze factoren een rol bij het behandelen van koliekpijn met Bowen therapie.

Uit dit onderzoek blijkt dat Bowen een effectieve behandeling is bij koliekpijn. En omdat het een natuurlijke, milde en niet-medicamenteuze therapie is zou het de eerste behandeloptie moeten zijn bij koliekpijn.

Meer weten?

Voor meer informatie of een afspraak kunt je contact opnemen met Willemijn Hornsveld.