Familieopstelling

Je bent niet alleen, nooit geweest ook!

Achtergrond

Ken je het gevoel dat je weer iets hebt gedaan dat je eigenlijk helemaal niet wil; of iets niet doet, terwijl je het wel graag zou willen? Herken je patronen, problemen of zelfs lichamelijke klachten die telkens weer terugkeren en die voor jou belemmerend werken? Misschien denk je wel: Zo ben ik nu eenmaal; Dit hoort bij mij!

Maar, je bent niet alleen; nooit geweest ook. Al sinds jouw bestaan heb je een ‘verbinding’ met je moeder, maar ook met je vader, broers, zussen, grootouders e.d.; kortom jouw huis van herkomst. Je hebt een (vaak onbewuste) loyaliteit aan het systeem waaruit je voortkomt. Het kan je versterken; maar ook juist belemmeren om je leven ten volle te leven. Wie we nu zijn heeft alles te maken met ons verleden.

Doel

Familieopstellingen helpen je inzicht te krijgen in verborgen of halfbewuste verbanden en in herkomst van belemmerende patronen, blokkades en klachten.

Doelgroep

Iedereen die (meer) inzicht wil krijgen in de (herkomst van) eigen belemmerende patronen en blokkades of andere problemen. Daarnaast is deze workshop zeer geschikt om eens kennis te maken met systemisch werken (zoals familieopstellingen).

Resultaten

In een familieopstelling worden onderlinge dynamiek en verhoudingen zichtbaar en wordt ervaren waar spanningen aanwezig zijn. Op een intense wijze worden relaties en verbanden met het systeem van herkomst zichtbaar (en voelbaar) gemaakt. Deze aspecten verschaffen de ‘case-inbrenger’ inzichten in de oorsprong van de ervaren patronen, blokkades en (zelfs lichamelijke) problemen.

Werkwijze

De workshop vindt plaats met meerdere personen: de cliënt die een case inbrengt en representanten (mannen en vrouwen) die staan voor mensen uit het systeem van herkomst van de case-inbrenger.

In eerste instantie bespreekt de cliënt zijn thema waar hij aan wil werken. Vervolgens kiest de cliënt enkele representanten (die relevant zijn voor zijn thema) en plaatst ze, geheel intuïtief, in de ruimte. Het is fascinerend te merken dat de representanten vanzelf gedachten en gevoelens krijgen die overeenkomen met degene die zij in de opstelling representeren. Een dergelijke opstelling maakt verhoudingen en spanningsvelden zichtbaar. Door variaties aan te brengen in de opstelling verandert de dynamiek en krijgt de cliënt inzicht in de onderwerpen waaraan hij kan werken.

Wat zich in een familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht. Het laat zichzelf zien in de opstelling.

Duur

1 avond van 19:00 tot ca 22:00 uur.

Deelnemers

Minimaal 6, maximaal 14 deelnemers. Maximaal 3 case-inbrengers.

Kosten

€75,- voor de case-inbrenger; een representant betaalt €25,-. Incl. koffie / thee.

Begeleider

André ten HaveAndré ten Have

André is Personal  Coach en begeleid mensen bij het investeren in persoonlijke ontwikkeling. Hij werkt, samen met de cliënt, aan een goede balans, beter gebruik van kwaliteit en talenten en het wegnemen van blokkades die het levensgeluk hinderen.

Inschrijven