Selena van Apeldoorn over de kunst van luisteren naar je lichaam

4 november 2015
Selena van ApeldoornPutten uit de Bron

In onze reeks ‘Putten uit de Bron’ nam Selena van Apeldoorn ons gisterenavond op indrukwekkende wijze mee in de kunst om goed naar je lichaam te luisteren. Verbinding en balans zijn daarbij levenskernen die van wezenlijk belang zijn voor welzijn, gezondheid en vitaliteit van ieder mens. Met eenvoudige, doch effectieve oefeningen liet Selena de deelnemers ontdekken en ervaren wat je allemaal van je lijf kunt leren.

Selena daagde de deelnemers uit om stil te staan bij het levensthema verbinding: de verbinding met jezelf, de aarde en je medemens. Gezondheid is in haar visie nauw verbonden met de mate waarin deze verbindingen aanwezig en in balans zijn. Via diverse oefeningen konden de aanwezigen ervaren hoe het op dit terrein met je gesteld is en waar je wellicht meer aandacht aan zou kunnen schenken.

Leven in verbinding

“Verbinding is er, zonder dat we er moeite voor hoeven te doen. We zijn als mensen verbonden met onze (voor)ouders, onze omgeving en de natuur. De vraag is alleen: hoe bewust ervaren we die verbinding”? hield Selena de aanwezigen voor.  Inheemse volkeren over de gehele wereld delen een kernwijsheid die wij in het westen helaas nogal eens vergeten; onszelf scheiden van die verbindingen is een illusie en de enige weg naar duurzame gezondheid en geluk is herstel van het evenwicht tussen onszelf en dat waar we deel van uitmaken.

Overspannenheid, burn-out, depressie, vermoeidheid maar ook terugkerende lichamelijke klachten ontstaan vaak omdat we de verbinding zijn kwijtgeraakt. In de eerste plaats gaat het dan over de verbinding met onszelf. Een krachtige manier om die verbinding weer tot stand te brengen is herstel van het contact met je lichaam; dat liegt namelijk nooit, is heel concreet voelbaar en als je ernaar leert luisteren is het een waardevol kompas voor alle mogelijke situaties. Antwoorden hoef je dan niet te zoeken; ze zijn er.

Deze avond nodigde Selena ons uit te ontdekken wat je allemaal van je lijf kunt leren. Het was vooral veel doen en zelf ervaren; ook was er volop ruimte voor uitwisseling en vragen.

Ab Straatman over zijn passie Longevity

15 september 2015
Ab Straatman - LongevityPutten uit de Bron

In onze reeks ‘Putten uit de Bron’ sprak  Ab Straatman gisteravond gepassioneerd over Longevity. Hij deelde op inspirerende wijze zijn visie op gezond en vitaal oud worden. Op deze goed bezochte avond reikte hij de deelnemers op overtuigende wijze handvatten om zonder ziekten, rollator of andere hulpmiddelen minstens 120 jaar oud te worden.

Ab Straatman: “De wil om vitaal oud te worden is momenteel sterker dan ooit. Dat zie je heel mooi terug in de vele onderzoeken op het gebied van Longevity”. Inmiddels worden over de gehele wereld miljarden besteed aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Grofweg zijn deze onderzoeken te verdelen in vier groepen:

1. Medicijnen (de wonderpil) om allerhande (ouderdom)kwalen tegen te gaan;
2. Chirurgische en cosmetische ingrepen om je er jonger uit te laten zien;
3. Genetische manipulatie om het ouderdomsproces te vertragen;
4. Lifestyle om je dagelijkse leven gezond en vitaal in te kunnen richten.

“Je kunt prutsen aan je lichaam wat je wilt, maar juist uit die enorme aantallen studies blijkt dat een gezonde lifestyle hét grote verschil maakt. Daar kan geen pil tegenop”, hield Ab de aanwezigen voor.

Vijf succesgebieden

Gepassioneerd, maar praktisch en ‘down-to-earth’ gaf Ab vervolgens inzicht in de vijf gebieden van Longevity die volgens hem het meeste succes opleveren voor een duurzaam verhogen van je welzijn, welbevinden en supergezondheid. Op een geanimeerde wijze onderbouwde hij zijn inzichten met wetenschappelijke studies (onder meer naar de zogenaamde ‘Blue Zones’) en voorbeelden uit de praktijk.

1. Community

Het hebben van veel familie en vrienden, waarmee je lief en leed kunt delen, en het oprecht behoren tot een gemeenschap blijken de belangrijkste factoren voor een lang leven. Mensen die zich open durven stellen, oprecht kunnen verbinden met anderen en die liefde en zorg kunnen delen, leven over het algemeen jaren langer. In de zogenaamde ‘Blue Zones’ zie je dat duidelijk en heel mooi terug. Ieder lid van de familie of de gemeenschap draagt zorg voor de ander, staat als vanzelfsprekend voor elkaar klaar en deelt samen oprecht lief en leed.

2. Stressmanagement

Stress is een grote, remmende en ziekmakende factor, maar is ook op vele manieren te ‘managen’. Er zijn tegenwoordig gelukkig vele, vaak hele simpele oefeningen te doen om je stressfactor onder controle te houden. Zo blijkt uit studies dat Hart Activatie oefeningen (duren slechts enkele minuten) een impact hebben van wel 8 uur. Ook meditatie en yoga zijn goed. En zelfs een dagelijkse wandeling van 25 minuten heeft een enorme positieve invloed op je stress-level.

3. Voeding

We eten steeds slechter en steeds meer junkfood. Ook is onze voeding steeds meer gemanipuleerd en worden we door de commercie voorgehouden dat bepaalde producten gezond voor ons zouden zijn. Er wordt tegenwoordig eerder gekeken naar wat we lekker vinden en waar de ‘industrie’ veel aan kan verdienen, dan naar wat ons lichaam nu werkelijk nodig heeft. ‘Momenteel ben ik, samen met mijn zoon IJsbrand, bezig om een voedingsgezondheidsladder op te stellen, van erg ongezond (junkfood) tot super gezonde voeding. Die ladder komt begin volgend jaar beschikbaar”, aldus Ab.

4. Beweging

“Je hoeft echt niet voor 1 a 2 uur per week naar de sportschool. Veel mensen doen dat voornamelijk om er lichamelijk mooi uit te zien”, betoogde Straatman. Naast aanraders zoals je gewone, dagelijkse bewegingen en niet te veel achtereen te zitten, zijn er praktische en simpele oefeningen die werkelijk al je spieren activeren en die je dagelijks gewoon op je werkplek of thuis kunt uitvoeren. Dat blijkt veel effectiever. Natuurlijk heeft ook de dagelijkse wandeling een uiterst positief effect.

5. Zingeving

Mensen met een duidelijke missie en passie leven langer. Zij zijn met hun hart verbonden aan hetgeen ze nastreven en uitvoeren. “Kijk zelf maar eens wat er gebeurd met mensen die zo gepassioneerd kunnen vertellen over hun onderwerp. Let dan eens op hun houding, ademhaling, hartslag, uitstraling en gezichtsuitdrukking”, nodigde Ab de deelnemers uit. Die missie en passie geeft hun iets om voor te leven; het geeft ook zin in het leven. Zingeving geeft vreugde en vreugde zorgt ervoor dat het lichaam automatisch allerlei gezonde stoffen aanmaakt.

Ons hart is de kern

Aan het eind van deze inspirerende, interactieve avond benadrukte Ab Straatman nog eens dat veel van de genoemde lifestyle onderdelen terug te voeren zijn naar een belangrijke functie voor ons hart. Het is niet alleen onze pomp voor het transporteren van het bloed; het is ook de kern voor onze liefde en onze connectie met anderen, en zelfs de bron van onze zelfliefde. “Dat klinkt uiterst zweverig”, gaf Straatman toe, maar ook hier laten (recente) wetenschappelijke studies onbetwist zien dat het hart ook stofjes kan aanmaken, die vrijkomen zodra wij liefde geven, een diepe verbondenheid voelen met een ander of onszelf volledig aanvaarden zoals we zijn. En die stofjes (inmiddels ook wel ‘love potion’ genoemd) hebben een geweldig positieve uitwerking op onze gezondheid en ons welzijn en welbevinden.

Ab Straatman eindigde zijn betoog over Longevity met de uitnodiging aan alle aanwezigen om elkaar over 50 jaar opnieuw te treffen om ieders ervaringen dan uit te kunnen wisselen.