Integrale zorgaanpak effectief voor patiënten met chronische gewrichtsklachten

Tussen 2011 en 2015 deed het Louis Bolk Instituut (een internationaal kennis- en onderzoeksinstituut) onderzoek naar de effectiviteit van een integrale zorgaanpak. Bij integrale zorg is ruimte voor complementaire zorg, naast reguliere zorg. Die aanpak is getoetst in het project Proeftuin Integrative Medicine.

Een integrale zorgaanpak, waarin ruimte is voor het bespreken en volgen van complementaire behandelingen naast reguliere zorg, leidt tot een significante verbetering van het lichamelijk functioneren bij patiënten met chronische gewrichtsklachten. Dit blijkt uit onderzoek onder deze doelgroep, uitgevoerd vanuit het project Proeftuin Integrative Medicine.

Daarnaast hebben borgverzekeraars, patiënten, complementaire behandelaars en huisartsen gezamenlijk aanbevelingen geformuleerd voor het effectief en veilig inzetten van complementaire en alternatieve (of CAM-) behandelwijzen in de Nederlandse gezondheidszorg.

Beter lichamelijk functioneren en vitaliteit

Bijna 100 patiënten die lijden aan chronische pijn aan het bewegingsapparaat en 13 huisartsenpraktijken uit de regio’s Amsterdam en Groningen hebben deelgenomen aan het onderzoek. De ene helft van de patiënten heeft de optie van complementaire behandelingen besproken met de huisarts en een passende behandeling gevolgd bij een complementaire (of: CAM-) behandelaar. De patiënten uit de controlegroep bleven bij hun eerdere reguliere behandeling. Ondanks een lager aantal deelnemers dan gepland konden onderzoekers van het Louis Bolk Instituut een aantal significante verschillen constateren tussen beide groepen. Bij de groep met complementaire behandeling bleek de kwaliteit van leven verbeterd te zijn: dankzij de integrale zorgaanpak scoorden bij hen lichamelijk functioneren en vitaliteit significant beter dan bij de controlegroep. De meest toegepaste complementaire behandelingen waren acupunctuur en osteopathie.

Doel en opzet van het onderzoek

Het onderzoek Proeftuin Integrative Medicine (2011-2015) had ten eerste tot doel regulier werkende huisartsen een gestructureerde gespreksleidraad te bieden voor het bespreken van complementaire behandelwijzen bij patiënten die aan chronische gewrichtspijn lijden. Uit eerder onderzoek is namelijk bekend dat een aantal chronische patiënten hun toevlucht neemt tot dergelijke behandelingen, zonder dit met de huisarts te bespreken. Met zogenoemde ‘evidence-cards’ konden huisartsen adviseren over wetenschappelijk verantwoorde behandelwijzen, en met ‘social-cards’ kon een betrouwbare acupuncturist of osteopaat gevonden worden. Huisartsen gaven aan dat de gespreksleidraad nuttig was. Het tweede doel was meten of de aanvullende behandeling zou leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven bij patiënten.

Vervolgonderzoek nodig

De onderzoekers vinden vervolgonderzoek op zijn plaats, om te achterhalen of de geconstateerde verbetering te danken is aan de therapie, of aan de hernieuwde aandacht voor de klachten van de patiënt.

Meer samenwerking nodig tussen huisarts en complementaire behandelaar

Tijdens de afsluitende projectbijeenkomst eind september in Amsterdam hebben afgevaardigden van de gehele zorgketen, van zorgverzekeraars, CAM-behandelaars, huisartsen tot patiënten, aanbevelingen geformuleerd voor betere geïntegreerde zorg in Nederland. Zo pleitten zij voor meer samenwerking tussen complementair en regulier werkende medische professionals. Ook bijscholing is een aandachtspunt: zowel voor huisartsen, zodat zij vertrouwd raken met complementaire behandelwijzen, als voor complementair behandelaars, zodat zij behandelresultaten beter terugkoppelen aan de huisarts.

Meer informatie

De samenvatting met de conclusies en aanbevelingen uit dit project is te downloaden. Het onderzoeksproject is gefinancierd vanuit het Fonds PGO en uitgevoerd door vertegenwoordigers van het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (PPCG), het Van Praag Instituut, Zorgbelang Groningen en het Louis Bolk Instituut. De onderzoeksresultaten publiceert het Louis Bolk Instituut in de loop van 2016 in wetenschappelijke tijdschriften.

Workshop Herstellen na Sepsis

Sepsis en DaarnaHebt u een sepsis (bloedvergiftiging) doorgemaakt en loopt u tegen allerlei klachten aan? Deze workshop biedt u actuele informatie en praktische handreikingen die echt een verschil kunnen maken bij het herstel. De workshop wordt gehouden bij ICMC De Bron. Kijk voor actuele data op de agenda van ICMC De Bron.

Sepsis, in de volksmond bekend als bloedvergiftiging, is een ingrijpende aandoening. Het herstel kan veelomvattend zijn. Misschien tobt u met grote vermoeidheid, een slechte weerstand, concentratieproblemen of misschien de reacties van uw omgeving. De gevolgen van sepsis zijn echter onder het publiek en soms ook onder professionals onbekend, waardoor ex-sepsis patiënten zich behoorlijk alleen kunnen voelen met hun klachten. Dat willen wij doorbreken met deze workshop.

De workshop is bedoeld voor iedereen die korter of langer geleden een sepsis heeft doorgemaakt, met of zonder intensive care-opname. In al deze gevallen bent u van harte welkom. Deze workshop wil u op weg helpen met deskundige uitleg, tips en gelegenheid voor uitwisseling.

Kijk voor meer informatie op: https://www.sepsis-en-daarna.nl/workshop-herstellen-na-sepsis/. U vindt daar ook de folder met de details over de inhoud, kosten, etc.

Aanmelding en kosten

Voor deelname dient u zich vooraf in te schrijven.
U bent ook welkom met al uw vragen!
Maar natuurlijk kunt u ook bellen, met Idelette Nutma, tel: 06-41271004

Aan de workshop zijn kosten verbonden. Zie: https://www.sepsis-en-daarna.nl/workshop-herstellen-na-sepsis/.

Idelette Nutma

De workshop wordt gegeven door Idelette Nutma.

Na het doormaken van een septische shock in 2007 heeft Idelette Nutma, oud-verpleegkundige, zich toegelegd op het thema nazorg na sepsis en intensive care. In 2012 bracht zij het boek Septische shock uit en richtte Sepsis en daarna op. Van daaruit biedt zij ervaringsdeskundige begeleiding en voorlichting, doet advieswerk en geeft regelmatig lezingen. Ook is zij mede-initiatiefnemer van opeenicliggen.nl, kerngroeplid van de stichting Family and patient Centered Intensive Care, en werkte zij mee aan een tweetal uitzendingen van Kruispunt. Recent, in september 2016 kwam haar nieuwe boek, Sepsis en daarna, uit.