Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg!

Zonder context geen bewijs.‘Hét bewijs als basis voor goede zorg is een illusie. Voor goede, patiëntgerichte zorg zijn naast externe kennis ook andere kennisbronnen nodig: klinische expertise, lokale kennis, kennis afkomstig van patiënten, kennis van de context – de leefomstandigheden en voorkeuren van patiënten, de setting waarin zorg plaatsvindt – en van de waarden die in het geding zijn.’ Dit zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) die daarom pleit voor ‘context-based practice’ in plaats van ‘evidence-based practice’. Deze stellingname biedt meer kansen voor integrale en complementaire zorg.

Onder leiding van dr. Willem-Jan Meerding, senior adviseur bij de RVS is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan en zijn aanbevelingen opgesteld.

De evidence-based benadering is al geruime tijd onderwerp van discussie en er zijn in de loop der jaren ook vele stappen gezet om de methoden van onderzoek te verfijnen en te differentiëren en de bewijsvoering te nuanceren. Met dit advies wil de Raad een stap verder gaan en de misvattingen en tekortkomingen in meer fundamentele zin aan de orde stellen. Als de dagelijkse realiteit van zorg en welzijn vele gezichten kent is zoeken naar eenduidig bewijs een illusie en een onterechte simplificatie van wat goede zorg is.

Lees het gehele originele bericht van RVS.

Download het rapport