Gewicht in Evenwicht

 

Gewichts management programma: Gewicht in Evenwicht!

 

ACHTERGROND

Je bent te zwaar en je hebt alles al geprobeerd om af te vallen. Je beweegt genoeg, eet gezond en niet te veel. Toch lukt het je maar niet om jouw gewenste gewicht te bereiken. Je valt misschien wel iets af, maar niet genoeg. En je komt na een tijdje weer gewoon aan. Frustrerend gewoon!

Je hebt van jouw arts de diagnose Diabetes Type II gekregen. Of, met je huidige lifestyle ben je al aardig op weg om deze diagnose binnenkort te krijgen. Je slikt nu medicijnen, maar wilt daar vanaf. Je wilt terug naar een gezonde balans!

Je wilt zo graag een gezond evenwicht in je gewicht. Maar wist je dat meer dan de helft van alle overgewicht lichamelijke oorzaken kent? En die haal je met gezond eten en veel bewegen niet weg. En dus, je overgewicht helaas ook niet!

BASIS PROGRAMMA

Bij gezondheidscentrum ICMC De Bron pakken wij de klachten graag grondig aan. Bij de bron, integratief en multidisciplinair! In een uitgekiend programma, voor jou op maat gemaakt.

Het programma begint met een intake. Hierbij zullen we je uitgebreid informeren over de gang van zaken in het totale programma en zullen we jouw vragen beantwoorden. Ook zullen we je vragen om onze vragenlijsten in te vullen, zodat we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

Vervolgens onderzoekt onze arts in eerste instantie of er lichamelijke oorzaken en genetisch bepaalde factoren zijn aan te wijzen die een succesvol afvallen in de weg zouden kunnen staan. Met de juiste orthomoleculaire en natuurgeneeskundige middelen worden deze oorzaken aangepakt. In vervolgconsulten word je periodiek gemonitord. In persoonlijke consulten stemt onze arts de persoonlijke behandeling af op jouw situatie van het moment.

Naast de arts krijg je ook een persoonlijk coach toegewezen. Uiteraard gaan we uit van een goede ‘click’ tussen jou en de coach. Parallel aan de ‘medische consulten’ heb je een aantal intensieve gesprekken met jouw coach. In deze gesprekken komen meer jouw persoonlijke achtergronden en omstandigheden, lifestyle, eventuele belemmeringen e.d. aan de orde.

Arts en coach stemmen periodiek de voortgang met elkaar af. In de consulten en gesprekken wordt dit natuurlijk ook met jou besproken. Daarnaast heb je gedurende het gehele programma de mogelijkheid van een telefonische hulplijn. Voor acute momenten en specifieke vragen kun je dan de arts of de coach bellen.

 

WORKSHOPS ‘REGIE OP …’

Parallel aan het hierboven beschreven basisprogramma zijn een viertal workshops ontwikkeld met als thema ‘Regie op …’.
Verspreid over het jaar komt in de betreffende workshop telkens een thema aan de orde dat specifiek is voor die periode in het jaar (winter, voorbereiding op de zomer, na de vakanties en voorbereiding op de feestelijke Decembermaand).

In deze workshops komen specifieke onderwerpen aan de orde zoals: Wat is regie?, Hoe doe je dat? en adviezen omtrent ‘Evenwichtig eten’, speciaal voor de betreffende periode. Samen met ‘lotgenoten’ deel je je ervaring, stimuleer je elkaar en worden suggesties uitgewisseld. Ook reiken wij je extra informatie aan over onderwerpen die het gewicht en een gezonde lifestyle aangaan. Er is natuurlijk volop ruimte voor je eigen vragen.

 

OPTIONELE PROGRAMMA’S

Naast het programma ‘Gewicht in Evenwicht’ biedt ICMC De Bron ook een aantal optionele programma’s. Deze programma’s ondersteunen, ieder met een eigen invalshoek, het basisprogramma en versterken het uiteindelijke resultaat. Al deze specials zijn volledig gericht op gewicht management. 

Optionele programma's Gewicht in Evenwicht
Optionele programma’s Gewicht in Evenwicht

RESULTAAT

Natuurlijk is een goede lifestyle belangrijk, met voldoende beweging en goede voeding. Maar door ook lichamelijke oorzaken en persoonlijke omstandigheden weg te nemen en rekening te houden met genetisch bepaalde factoren worden belemmeringen voor het succesvol afvallen weggenomen. Daarmee krijg jij je gewicht in evenwicht en kan zelfs Diabetes Type II worden omgekeerd!