Marjan Oosterbaan

Logopediste en Logopedisch Coach

Marjan Oosterbaan - Logopediste en Logopedisch Coach

 

Ik ben altijd gefascineerd geweest door de menselijke stem en de vele facetten rondom het gebruik ervan. In eerste instantie richtte ik me als Logopediste puur op het stemgebruik, de technieken en de stemstoornissen. Ik realiseerde me al snel dat er achter het stem-gebruik meer schuil gaan dan puur de techniek. Vaak is een rechtstreekse relatie te leggen tussen stemgebruik en psychisch welbevinden.

De Stem

Onze stem is in veel situaties een van de eerste communicatiemiddelen tussen mensen, waardoor we contact maken met elkaar, een eerste indruk geven en achterlaten. Veelal worden we door onze stem herkend. De combinatie tussen de paramedische discipline Logopedie en het Coachen maakt het mogelijk om de stem in al zijn facetten effectief te kunnen gebruiken. Dat betekent aan de ene kant de adem correct leren toepassen om de stembanden goed aan te blazen waardoor deze volledig sluiten, de stem helder klinkt en gebruikt kan worden zonder er moe van te worden. Door duidelijk te articuleren en met meer intonatie te praten, verstaat de luisteraar u beter en is het prettig naar u te luisteren.

Aan de andere kant kan, bijvoorbeeld, eens bekeken worden waarom iemand zijn stem steeds moet verheffen of juist zachtjes praat, niet in het openbaar durft te spreken, moeite heeft met slikken, veelvuldig kucht en schraapt of het gevoel heeft dat er een brok in de keel zit waar overheen geslikt moet worden. Specifieke presentatietips- en adviezen maken dat deze beide kanten naadloos op elkaar aansluiten. Het blijft fascinerend wat de stem voor ons betekent; met plezier adviseer ik u hoe u uw stem kunt laten klinken als een klok!

Achtergrond

Sinds 1980 ben ik werkzaam als Logopediste en Akoepediste. In eerste instantie in een verpleeghuis in Leiderdorp, maar ook een 10-tal jaren in het speciaal onderwijs in Rotterdam. Daarnaast werk ik nog steeds vanuit mijn eigen vrijgevestigde praktijk in Delft. Binnen de logopedie specialiseerde ik mij in afwijkende mondgewoonten, neurologische slikstoornissen en met name in stem en stemstoornissen. Naast de logopedie behaalde ik onder meer certificaten in Neuro-Linguïstisch-Programmeren; master-practitioner, NLP-Health-caching en volgde ik de opleiding systemisch werken.


De stem laat aan de buitenkant horen wat er van binnen gebeurt.