Over ICMC De Bron

ICMC De Bron is een autonoom en onafhankelijk integratief gezondheidscentrum. Ons centrum is ontstaan vanuit de sterke behoefte om twee stromingen optimaal bij elkaar te brengen.

1. De mens is één geheel

Een mens is lichamelijk, geestelijk en gevoelsmatig onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. Hij heeft het vermogen om als persoon en in relatie tot zijn omgeving een balans te vinden tussen lichaam, verstand, gevoel en emoties. Symptomen ontstaan als dit zelfregulerende vermogen stagneert. Bij veel klachten bestaat dan ook een relatie tussen lichaam en geest. Mensen met een lichamelijke klacht kunnen ook psychische klachten ontwikkelen en andersom, waardoor oorzaak en gevolg al snel door elkaar worden gehaald.

2. Reguliere én complementaire gezondheidszorg vullen elkaar perfect aan

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat vele klachten vallen onder de categorie ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK). Behalve een symptoom-bestrijdende therapie, heeft de reguliere gezondheidszorg hier weinig echte antwoorden op. Daarentegen groeit de acceptatie dat een meer holistische of natuurgeneeskundige aanpak de patiënt verder kan helpen.

Vanuit deze twee stromingen worden klachten en ziektebeelden integraal en gecombineerd aangepakt met behandelmethoden uit zowel de reguliere en complementaire gezondheidszorg.