Doel

Het doel van ICMC De Bron is de gezondheid en de vitaliteit van de cliënt te bevorderen op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk vlak.

De cliënt ervaart een significante, kwalitatieve verbetering van zijn lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand en van het algehele welbevinden als (werkend) mens. De psychische en lichamelijke draagkracht is versterkt zodat de cliënt meer keuzemogelijkheden kan creëren in denken, handelen en voelen. Hij ervaart een kwalitatieve verbetering van zijn sociaal en maatschappelijk functioneren.