Integrative Medicine

ICMC De Bron is gestoeld op de visie van Integrative Medicine.

Integrative Medicine richt zich, in tegenstelling tot de huidige opvattingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op gezondheid, vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden. Binnen Integrative Medicine wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel van ziekte.

PIJLERS

Integrative Medicine wordt in de praktijk door vier pijlers gedragen waarbij elke pijler even belangrijk is. Deze pijlers van Integrative Medicine zijn:

  1. Gelijkwaardige relatie tussen behandelaar en client
  2. Actieve rol en een eigen verantwoordelijkheid voor de client
  3. Combineren van (evidence-based) reguliere en complementaire therapieën (binnen het ethische framework)
  4. Werken in een zogenaamde “healing environment”

 

WERELDWIJDE VISIE OP ZORG

Integrative Medicine is een wereldwijde beweging die in Amerika, Canada en Australië al geïnstitutionaliseerd is. Het Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine werd al in juli 1999 opgericht. Op dit moment hebben zich in dit Consortium 57 academische medische centra aangesloten waaronder Duke, Harvard, Yale en Stanford University. Deze centra implementeren Integrative Medicine in de patiëntenzorg, in de opleidingen en in onderzoek. Daarnaast is er een groeiend aantal initiatieven in Europa, met name in Duitsland en Engeland en is er een leerstoel in Zweden.

ICMC De Bron is aangesloten bij het Nederlandse NIKIM; het Nationaal Informatie en Kenniscentrum voor Integratie Medicine.