Visie

In deze huidige tijd wordt (zeker in Nederland) de mens steeds vaker gezien als één geheel. Hij is lichamelijk, geestelijk en gevoelsmatig onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. Ieder mens heeft het vermogen om als persoon en in relatie tot zijn omgeving een balans te vinden tussen lichaam, verstand, gevoel en emoties. Symptomen ontstaan als dit zelfregulerende vermogen stagneert.

Door de verscheidenheid aan met elkaar samenwerkende disciplines is ICMC De Bron in staat om klachten en ziektebeelden vanuit verschillende invalshoeken, multidisciplinair te benaderen. Hierdoor kan een goed begeleidingstraject worden gerealiseerd waardoor symptomen, klachten en ziektebeelden vanuit hun oorsprong kunnen worden weggenomen of kunnen worden voorkomen.