Patries Baijer

Register-mediator en stiefplancoach

Patries Baijer - Register-mediator en stiefplancoach

In ons dynamische en drukke leven zijn een goede omgang en open communicatie van groot belang. Helaas lukt ons dat niet altijd.  Daarmee zijn conflicten onderdeel geworden van ons leven. Scheiden, het niet kunnen communiceren met je ex-partner over de kinderen, onmin met je behandelaar, klachten veroorzaakt door spanningen op de werkvloer; Ik kan blijven doorgaan.

Het is mijn passie om conflicterende partijen weer ‘aan de praat’ te krijgen en met alle betrokken partijen weer een zo normaal mogelijke omgangsvorm te vinden.

Mediation

Mediation is breed toepasbaar en heeft als doel het conflict op te lossen of hanteerbaar te maken.
Geen ellenlange, dure procedures! Vaak zijn enkele gesprekken al voldoende om de tegengestelde standpunten om te zetten in een gezamenlijk belang.
Door vanuit het verleden, in het heden, te werken aan de toekomst.

Stiefplancoach

Als stiefplancoach sta ik vaak (letterlijk en figuurlijk) aan het begin van een nieuwe relatie; die van het samengestelde gezin.
Volledig gericht op jouw specifieke vragen en situatie, coach ik jullie nieuwe gezin, zodat ieder familielid zich veilig en gewenst voelt.

Achtergrond

Mijn achtergrond ligt in de psychiatrie. De laatste 20 jaar heb ik de crisisdienst Den Haag en omstreken in vele rangen en standen leren kennen.
Dit kenmerkt mij: emoties zijn gewenst, relativeren daar waar kan. Een directe aanpak met een passend sausje van humor.