SOLK: Onze Aanpak

Bij ICMC De Bron werken wij vanuit de overtuiging dat de mens één geheel is en dat lichaam, geest en omgeving elkaar sterk beïnvloeden. Een goede balans tussen deze drie aspecten is daarbij van cruciaal belang.

Vanuit deze integratieve visie hebben wij inmiddels ruim 15 jaar ervaring met klachten die in eerste instantie als onverklaarbaar worden gedefinieerd. Onze ervaring leert dat het niet eenvoudig is om de oorzaak te vinden en de klachten vervolgens weg te nemen. Vaak is het een kwestie van zoeken en proberen! Door op een integratieve (zeg holistische) wijze naar jouw situatie en klachten te kijken, en vandaar uit verder te handelen, behalen we toch goede resultaten!

Bij ons sta jij als cliënt altijd centraal en zijn wij volledig gericht op jouw spoedig en duurzaam herstel.

ONZE AANPAK

Wij pakken de klachten graag grondig aan. Bij de bron, integratief en multidisciplinair! Met begeleiding en interventies die speciaal op jouw situatie en wensen zijn afgestemd. Met bewezen en geaccepteerde reguliere en complementaire interventies die het beste bij jou passen!

Het mag duidelijk zijn dat wij streven naar maatwerk. Zeker bij SOLK-klachten hebben wij absoluut geen standaard traject beschikbaar. Vaak is het zoeken en proberen. Onderstaande beschrijving geeft dan ook slechts een indicatie. Het is echter wel zeker dat onze begeleiding en interventies een integratief karakter hebben.

Intake

Vooral bij de Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) is een intake van cruciaal belang. In een intensief gesprek van circa 1,5 uur willen wij je beter leren kennen. We luisteren naar jouw klachten, achtergrond, situatie en wensen. Samen stellen we realistische doelen waaraan gewerkt moet worden. Op basis van al deze informatie zal onze intaker voorstellen doen ten aanzien van een mogelijke behandeligsroute. Tot slot stellen we gezamenlijk de therapie(ën) samen die, naar verwachting het beste bijdragen aan een spoedig en duurzaam herstel van jouw gezondheid.

Fysieke balans

In dit gedeelte gaan we aan de slag op lichamelijk gebied. Natuurlijk geheel afhankelijk van de klachten zullen we de juiste therapeut en therapie inzetten. Zo kan onze (orthomoleculair) arts een diagnostische bodyscan uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het functioneren van (delen van) het lichaam. Ook zou (een combinatie van) fysiotherapie, fasciatherapie, bewegingstherapie, maar ook acupunctuur, homeopathie en zelfs energetische therapie kunnen worden ingezet. De inzet van deze therapieën is natuurlijk bedoeld om symptomen te verlichten en fysieke klachten weg te nemen dan wel te reduceren.

Mentale balans

Bepaalde lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit psychische, gevoelsmatige of emotionele oorzaken. Dergelijke belemmeringen zouden kunnen leiden tot lichamelijke spanningen en beperkingen. Indien dat bij de intake aan de orde is geweest zullen we je begeleiden bij het herkennen en wegnemen van de belemmerende factoren. In een aantal sessies met bijvoorbeeld een Life Coach, Sociaal Psychologisch Counselor of psycholoog ga je samen op zoek naar diepere inzichten in jouw persoonlijke structuren, omstandigheden en omgeving.

Verdere ondersteuning

Het kan zijn dan bepaalde, bovengenoemde begeleiding en interventies beter werken indien ze nader worden ondersteund door andere soorten therapieën. Daarbij kan worden gedacht aan Bowentherapie, Rebalancing, Ontspanningsmassage of Voetzone Reflexologie. Deze therapieën zijn erop gericht om bijvoorbeeld beter de signalen van je lichaam te leren herkennen, opgebouwde spanning in je lichaam te reduceren of jezelf beter te leren ontspannen en te aarden.

Monitoring en Advies

In principe zouden (een combinatie van) bovenbeschreven stappen voldoende voor een volledig en duurzaam herstel. Hoewel we uitgaan van zelfredzaamheid en een zelfhelend vermogen, kan een periode van monitoring nodig zijn om ‘het nieuwe’ stevig en duurzaam in je systeem te verankeren.

Daarnaast zou de behoefte kunnen groeien om je rust te kunnen blijven bewaren, om je hoofd frequent te kunnen leegmaken en om bewuster in het heden te blijven. Dit kun je aanleren en oefenen met zowel Mindfulness en Meditatie.

RESULTAAT

Door de mens te beschouwen als één geheel (integratief) besteden we aandacht aan de wisselwerking tussen lichaam, geest en omgeving. Zeker bij SOLK-klachten blijkt het vaak een kwestie van zoeken en proberen. Toch bereiken wij, door onze intensieve en integratieve aanpak op alle fronten sneller en effectiever de gewenste doelen en resultaten. Alle begeleiding en interventies zijn altijd gericht op een spoedig, maar zeker duurzaam herstel.