Stress: Achtergrond

Stress is eigenlijk niets anders dan druk of spanning. Op zichzelf is stress niet ongezond. Je hebt zelfs een bepaalde mate van spanning nodig om goed te kunnen presteren en functioneren. Een goed voorbeeld hiervan is de stress die je voelt voor een examen, sollicitatiegesprek, presentatie of optreden. Door deze spanning kun je alert reageren en krijg je een bepaalde mate van geconcentreerdheid.

Wat merk je?

Stress brengt je lichaam in een bepaalde staat van paraatheid. Om alert te kunnen reageren wordt een extra hoeveelheid adrenaline aangemaakt. In dergelijke situaties kun je onder meer het volgende merken:

  • je bloeddruk en je hartslag stijgen;
  • je ademhaling wordt sneller en oppervlakkiger;
  • je spieren voelen gespannen aan;
  • je keel lijkt dichtgeknepen te worden en je stem wordt hoger;
  • je handen worden kouder en je gezicht lijkt bleker;
  • tegelijkertijd heb je het warm en breekt het zweet je uit.

Het bloed levert zoveel mogelijk zuurstof en energie aan je spieren, hart en hersenen om alert en zo snel mogelijk te kunnen reageren. Zodra de gebeurtenis voorbij is zal, in normale omstandigheden de gevoelde druk weer afnemen en zal het lichaam zich herstellen.

Werk versus Privé

Een dagje hard werken is op zichzelf gezond. Je voelt je moe maar voldaan. Maar een langdurige en veelvuldige spanning veroorzaakt een (te hoge) belasting. Stress hoeft overigens niet alleen veroorzaakt te worden door de werksituatie. Ook door privéomstandigheden kun je behoorlijk gespannen raken. Denk aan de enorme belasting van mantelzorg. Werkstress en een te hoge belasting in je privéleven beïnvloeden elkaar. Stress in de privésituatie kan ervoor zorgen dat je slechter presteert op je werk. Stress is een van de grootste oorzaken van verzuim.

Signaalfunctie

Als de stress echter lang duurt, behoorlijk heftig is en frequent achter elkaar voorkomt is het lichaam op een gegeven moment niet meer in staat om voldoende te herstellen. Dan ontstaan er spanningsklachten. Deze klachten hebben een duidelijke signaalfunctie. Neem deze stresssignalen serieus! Hoe eerder je deze signalen herkent en de oorzaken ervan weet weg te nemen, des te kleiner is de kans dat je last krijgt van langdurige, ongezonde stress of in een burnout terecht komt.